Spring naar content

Betrokken Organisaties

In totaal 56 organisaties willen een effectieve, kwalitatief hoogwaardige en efficiënte meldkamerorganisatie met ten meldkamerlocaties. Dat hebben ze vastgelegd in het transitieakkoord. Ze slaan de handen ineen om te zorgen dat de afhandeling van (nood)meldingen van burgers sneller en efficiënter verloopt.

Samenwerken aan de toekomst

Wat hebben de organisaties afgesproken: Er komt één Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) met maximaal tien meldkamers. In de meldkamers wordt gewerkt volgens een gestandaardiseerde werkwijze; zoveel mogelijk geprotocolleerd en multidisciplinair. Belangrijkste doel: burgers in nood helpen door snelle en deskundige aanname van meldingen en de ambulancezorg, brandweer, marechaussee en politie faciliteren bij de hulpverlening en de bestrijding van crisis en rampen.

Het transitieakkoord ‘Meldkamer van de toekomst’ is getekend door vertegenwoordigers van  organisaties die betrokken zijn bij de meldkamers; de minister van Veiligheid en Justitie, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Defensie, de korpschef van  politie, de voorzitters van de veiligheidsregio’s en de voorzitters van de besturen van de regionale ambulancevoorzieningen.

In dit akkoord hebben de verschillende partijen op hoofdlijnen afspraken gemaakt over het organisatiemodel van de meldkamerorganisatie, de financiering, de verantwoordelijkheden en de tien locaties. Ook hebben ze afspraken gemaakt over de tranistie naar de nieuwe meldkamerorganisatie.

Samenwerkende partijen

Regionale Ambulance Voorzieningen

 1. RAV Groningen
 2. RAV Friesland
 3. RAV Drenthe
 4. RAV IJsselland
 5. RAV Twente
 6. RAV Noord- en Oost-Gelderland
 7. RAV Gelderland Midden
 8. RAV Gelderland Zuid
 9. RAV Utrecht:
 10. RAV Noord-Holland Noord - Witte kruis en VRNHN
 11. RAV Zaanstreek – Waterland
 12. RAV Kennemerland
 13. RAV Amsterdam-Amstelland
 14. RAV Gooi en Vechtstreek
 15. RAV Haaglanden
 16. RAV Hollands Midden
 17. RAV Rotterdam-Rijnmond; AZRR, Biosgroep en VRR
 18. RAV Zuid-Holland Zuid
 19. RAV Zeeland
 20. RAV Brabant Midden West
 21. RAV Brabant Noord
 22. RAV Brabant Zuidoost
 23. RAV Limburg Noord
 24. RAV Zuid-Limburg
 25. RAV Flevoland

Veiligheidsregio’s

 1. Veiligheidsregio Groningen
 2. Veiligheidsregio Fryslan
 3. Veiligheidsregio Drenthe
 4. Veiligheidsregio IJsselland
 5. Veiligheidsregio Twente
 6. Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
 7. Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
 8. Veiligheidsregio Gelderland Zuid
 9. Veiligheidsregio Utrecht
 10. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 11. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
 12. Veiligheidsregio Kennemerland
 13. Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
 14. Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
 15. Veiligheidsregio Haaglanden
 16. Veiligheidsregio Hollands Midden
 17. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
 18. Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
 19. Veiligheidsregio Zeeland
 20. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 21. Veiligheidsregio Brabant-Noord
 22. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
 23. Veiligheidsregio Limburg-Noord
 24. Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 25. Veiligheidsregio Flevoland