Spring naar content

Brede pilot multi-intake

Laatste update:

Op de agenda van het gezamenlijke overleg op 21 januari van de bestuurlijke regiegroep en de operationele stuurgroep stond ook de pilot multi-intake. Het besluit is genomen dat de pilot multi-intake in de volle breedte getest kan worden in een simulatieomgeving.

Met dit besluit kan de pilot snel van start gaan onder begeleiding van de hiervoor ingestelde begeleidingscommissie. Dat is goed nieuws voor al die collega's uit de regio's die hier al geruime tijd aan meewerken.

In de pilot zal onderscheid worden gemaakt naar ervaringen met een multidisciplinaire en een monodisciplinaire centralist. Op de achtergrond zal tijdens de pilot een verpleegkundig centralist aanwezig zijn. Op dit moment wordt het besluit uitgewerkt in de plannen voor de pilot.

Deel artikel via: Twitter Facebook E-mail