Spring naar content

Aanpak transitie naar LMO

De vorming van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) is formeel van start met de ondertekening van het Transitieakkoord in 2013. De heroriëntatie in 2015 bevestigt het doel van dit akkoord om te komen tot één meldkamerorganisatie op 10 locaties. De focus ligt op de ‘stap voor stap’ benadering van de transitie.

Hoe dat doel moet worden bereikt, vroeg om bijstelling. De beslisnotitie ‘Heroriëntatie vorming landelijke meldkamer’ beschrijft de gewijzigde aanpak langs twee programmalijnen:

  1. Samenvoegen regionale meldkamers
    Gericht op de regionale processen om van de 25 bestaande meldkamers tot 10 meldkamerlocaties (minimaal beeld 2020) te komen. Het minimale beeld 2020 is een ‘tussenbeeld’ op weg naar de uiteindelijke LMO.

  2. Ontwikkelen multidisciplinaire samenwerking
    Gericht op het landelijk ontwikkelen van de multidisciplinaire samenwerking en taakuitvoering voor de meldkamer van de toekomst. Door het ontwikkelen van multidisciplinaire onderwerpen zoals multi-intake, landelijke functionaliteit en multidisciplinaire opschaling, wordt steeds duidelijker hoe de uiteindelijke LMO eruit komt te zien (eindbeeld).

Samenhang tussen lijn 1 en 2 is noodzakelijk om de transitie van 25 naar 10 (en uiteindelijk naar 1) meldkamer(s) te borgen.

Lees hier meer over de twee programmalijnen en de aanpak en taken van het programma LMO