Spring naar content

Wat doet het programma LMO?

Het programma bereidt de komst voor van de Landelijke Meldkamerorganisatie. De meldkamers van de veiligheidsregio’s, de landelijke eenheid van de politie in Driebergen en die van de Koninklijke Marechaussee worden samengevoegd tot één meldkamer op tien locaties.

Om invulling te geven aan deze gezamenlijke opdracht heeft het programma LMO de volgende taken:

  1. Het faciliteren van de samenvoegingen;

  2. Het ontwerpen en realiseren van de landelijke IV en ICT voorzieningen;

  3. Het ontwikkelen van de multidisciplinaire samenwerking en taakuitvoering;

  4. Het borgen van de samenhang en afhankelijkheden tussen alle activiteiten en ontwikkelingen die invloed hebben op de vorming van de LMO.

Het programma LMO adviseert en ondersteunt hierbij ook op het gebied van personeel, financiën en communicatie.

Het programmateam werkt stapsgewijs aan de vorming van de LMO. Lees hier meer over de aanpak van de transitie naar de LMO.