Spring naar content

Over de LMO

Politie, brandweer, ambulancezorg en Koninklijke Marechaussee (KMar) krijgen één Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) die werkt volgens een gestandaardiseerde werkwijze, zoveel mogelijk geprotocolleerd en multidisciplinair. Het doel is te komen tot een toekomstbestendige meldkamerorganisatie met maximaal tien locaties.

Samenwerken aan de meldkamer van de toekomst

De LMO draagt eraan bij om nu en in de toekomst burgers in nood sneller en efficiënter te helpen en de ambulancezorg, brandweer, marechaussee en politie beter te faciliteren bij hulpverlening en bij bestrijding van crisis en rampen.

Programma LMO

De nieuwe landelijke meldkamerorganisatie wordt gevormd in actieve en nauwe samenwerking tussen de betrokken partners. Het programma LMO faciliteert en realiseert de transitie naar de meldkamer van de toekomst.

klmo panorama