Spring naar content

Aanpak

De LMS zorgt, nu en straks, met en voor de hulpverlening, voor een altijd bereik- en beschikbare meldkamer die lifeline is voor de maatschappij en hulpverleners en garant staat voor een adequate informatievoorziening aan, en coordinatie/begeleiding van de hulpdiensten.

Om invulling te geven aan deze gezamenlijke opdracht wordt gewerkt langs 4 lijnen:

  1. Continuïteit: omvat nu het samenvoegen, het op de landelijke ICT aansluiten en het in landelijk beheer nemen van de tien meldkamerlocaties, de landelijke voorzieningen van de Koninklijke Marechaussee en de politie (LE). Lijn 1 omvat straks het bewaken en optimaliseren van de operationele en technische continuïteit van het gerealiseerde netwerk van tien meldkamerlocaties.

  2. Bij de tijd: omvat het nu en straks actualiseren, verbeteren en beheren van de huidige meldkamer-processen en systemen zoals C2000, 112, het meldkamersysteem en de telefonie binnen de meldkamers.

  3. Nieuwe tijd: omvat het nu en straks moderniseren en vernieuwen van de meldkamerfuncties. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zoals de toename van het aantal sensoren en de groeiende toepasbaarheid van real-time intelligence leiden tot een andere rol, betekenis en werking van de meldkamer: Van meldingencentrale naar informatie-gestuurde, operationele verkeerstoren.

  4. Entiteit: omvat het nu en straks, binnen het meldkamerveld borgen van de aanstaande wetswijzigingen en door de multidisciplinaire governance gemaakte afspraken en resultaten. Het meldkamerveld bestaat uit de hulpdiensten die gebruik maken van de meldkamers en het zelfstandig binnen de politie gepositioneerde organisatieonderdeel LMS dat de meldkamerlocaties beheert en meldkamer-beleid, -operatiën, -beheer en -gebruikers met elkaar verbindt.