Nieuws | Alle nieuwsberichten | k-lmo.nl https://www.k-lmo.nl/rss.xml Alle nieuwsberichten van LMO. nl Tue, 21 May 2019 02:27:37 GMT 2019-05-21T02:27:37Z nl Meldkamer Oost-Brabant officieel geopend https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/mei/meldkamer-oost-brabant-officieel-geopend.html Vandaag is de Meldkamer Oost-Brabant in ’s-Hertogenbosch officieel geopend. Deze meldkamer is ontstaan uit de samenvoeging van de meldkamers Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost. nieuwsdocument Thu, 16 May 2019 16:45:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/mei/meldkamer-oost-brabant-officieel-geopend.html 2019-05-16T16:45:00Z MKOB 1Op dinsdag 9 april heeft de Meldkamer Oost-Brabant al succesvol intrek genomen in het vernieuwde pand Den Bosch. Met de verhuizing naar ’s-Hertogenbosch is de Meldkamer Oost-Brabant de tweede meldkamer die aangesloten is op de landelijke IV/ICT-infrastructuur van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) en daarmee een belangrijke stap op weg naar dit netwerk van meldkamers.

Landelijk netwerk
Ambulancezorg, brandweer, politie en Koninklijke Marechaussee werken straks in een netwerk van tien samenwerkende meldkamers, die elkaars taken kunnen overnemen als dat nodig is en 24/7 beschikbaar en bereikbaar zijn. Dit netwerk van meldkamers draagt eraan bij om nu en in de toekomst burgers in nood sneller en efficiënter te helpen en de ambulancezorg, brandweer, marechaussee en politie beter te faciliteren bij hulpverlening en bij bestrijding van crisis en rampen. Begin 2023 moet dit netwerk van meldkamers, dat door de politie wordt beheerd, er zijn.

Betere dienstverlening
Dit netwerk van samenwerkende meldkamers zorgt ervoor dat straks alle meldkamerlocaties in het land heel snel informatie met elkaar kunnen uitwisselen, beter bereikbaar zijn op piekmomenten en elkaar kunnen bijstaan als een meldkamer onverhoopt uitvalt en betere dienstverlening aan de burger.

Meldkamer en RCC bundelen krachten op nieuwe locatie
In januari 2018 werden de Meldkamers Brabant-Zuidoost en Brabant-Noord in het kader van de LMS formeel samengevoegd tot één Meldkamer Oost-Brabant. Deze opereerde tijdelijk vanuit de oorspronkelijke meldkamerlocatie van Brabant-Zuidoost in Eindhoven, zodat ondertussen het pand in Den Bosch verbouwd kon worden tot een toekomstbestendige meldkamer voor de gehele regio. Niet alleen is  het gebouw ingericht voor de Meldkamer, ook het Regionaal Coördinatie Centrum van de Veiligheidsregio Brabant-Noord gaat bij grootschalige incidenten vanuit het pand werken. Een bundeling van krachten!

 

]]>
Nieuwe meldkamer Noord-Holland in gebruik https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/mei/nieuwe-meldkamer-noord-holland-in-gebruik.html Op 14 mei 2019 is de nieuwe Meldkamer Noord-Holland in gebruik genomen. Deze bestaat uit de voormalige meldkamers in Alkmaar, Zaandam en Haarlem. De Koninklijke Marechaussee sluit op een later tijdstip ook aan bij de Meldkamer Noord-Holland. nieuwsdocument Wed, 15 May 2019 14:00:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/mei/nieuwe-meldkamer-noord-holland-in-gebruik.html 2019-05-15T14:00:00Z Het is een technisch en operationeel goed voorbereide operatie.

Politie, brandweer, ambulancezorg en Koninklijke Marechaussee (KMar) krijgen tien meldkamers die samenwerken volgens een gestandaardiseerde werkwijze, zoveel mogelijk geprotocolleerd en multidisciplinair. Dit netwerk van meldkamers draagt eraan bij om nu en in de toekomst burgers in nood snel en efficiënt te helpen en de ambulancezorg, brandweer, marechaussee en politie beter te faciliteren bij hulpverlening en bij bestrijding van crisis en rampen. De meldkamer Noord-Holland is de derde meldkamer die is aangesloten op de landelijke IV/ICT-infrastructuur en daarmee een belangrijke stap op weg naar dit netwerk van meldkamers.

]]>
De overgang van meldkamer Noord-Holland Noord naar de nieuwe meldkamer Noord-Holland in Haarlem bleek in de namiddag van 14 mei niet geheel vlekkeloos te verlopen: Niet alle brandweereenheden konden worden gealarmeerd op de gebruikelijke wijze. Uit voorzorg werd rond 18.00 uur besloten brandweervrijwilligers van Brandweer Noord-Holland Noord op te roepen om alle 52 brandweerkazernes te bemensen. Om 21:45 uur waren de problemen met de alarmering gelukkig opgelost en kon elke brandweereenheid in Noord-Holland Noord weer op de gebruikelijke manier gealarmeerd worden door de nieuwe meldkamer.

Bron: Meldkamer Noord-Holland, 15 mei 2019 

MKOB migratie MKOB migratie 2 MKOB 3taart

]]>
Meldingen met meld-dingen: wat zijn de mogelijkheden voor de meldkamer? https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/mei/meldingen-met-meld-dingen.html Auto’s die automatisch 112 bellen bij een ongeluk en smartwatches die waarschuwen als de eigenaar hard valt of een ernstige hartritme afwijking heeft. Het aantal middelen dat automatisch incidenten kan detecteren en melden neemt in hoog tempo toe. Hierdoor kunnen incidenten eerder gemeld worden aan de meldkamer en kan extra informatie worden meegegeven. Maar wat betekent dit voor de meldkamer en de andere partijen in het noodhulpproces? nieuwsdocument Tue, 14 May 2019 10:06:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/mei/meldingen-met-meld-dingen.html 2019-05-14T10:06:00Z Sensorsystemen die zelfstandig, zonder tussenkomst van de mens, incidenten detecteren en contact op nemen met de meldkamer of een private alarm centrale (PAC) noemen we meld-dingen. In het onderzoek Wie Meldt er nog? heeft TNO in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Landelijke Meldkamer Samenwerking verkend wat de mogelijkheden en de gevolgen van het melden door meld-dingen zijn voor het meldkamer domein.

Meer en betrouwbaarder
Meld-dingen zijn niet nieuw, denk bijvoorbeeld aan rookmelders bij een kinderdagverblijf of inbraakalarmen bij een bank die direct zijn doorgeschakeld naar de meldkamer of een PAC. Maar grootschalige toepassingen waren er nog niet, door onder meer de kosten van de sensoren en de beperkte betrouwbaarheid van de meldingen. De technologische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat steeds meer betrouwbare én betaalbare meld-dingen op de markt gebracht worden.

Meld-dingen melden incidenten eerder en geven extra informatie mee aan de meldkamer. Denk bijvoorbeeld aan een slimme camera die direct melding maakt van een inbraak en de centralist ondersteunt met een live-stream van de inbrekers. Maar wanneer is een meld-ding betrouwbaar genoeg om direct contact op te kunnen nemen met de meldkamer zonder dat de meldkamer daardoor wordt overspoeld met valse meldingen? Wie controleert dit? En wat betekent het melden door meld-dingen voor de mensen, processen en systemen bij de meldkamer?

Wie meldt er nog?
Deze vragen zijn onderzocht in de vorm van een literatuurstudie, interviews met stakeholders uit het meldkamer domein en een serious game met ervaringsdeskundigen vanuit alle kolommen. In de serious game ervaarden deelnemers hoe de meldkamer om zou kunnen gaan met de wildgroei aan meld-dingen. Met dit onderzoek zijn trends in kaart gebracht, gevolgen en kansen beschreven en de veranderingen in het meldproces bestudeerd. Dit onderzoek heeft geleid tot een aanbevelingen voor een meldkamer die in staat is om op grote schaal meld-dingen te ondersteunen en suggesties voor de stappen die nu gemaakt moeten worden om dit in de toekomst te realiseren.

Meer weten?
Wil je meer lezen over de aanpak, uitkomsten en conclusies van dit onderzoek? Lees dan de publicatie Wie Meldt er Nog?

]]>
Live databronnen kunnen helpen bij voorspellen van de spoedvraag https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/april/live-databronnen-kunnen-helpen-bij-voorspellen-van-de-spoedvraag.html Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat er steeds meer sensoren en data beschikbaar komen. Slimme, voorspellende algoritmes kunnen deze data gebruiken om op de spoedvraag te anticiperen en zo een belangrijke bijdrage leveren aan het noodhulpproces. nieuwsdocument Tue, 23 Apr 2019 12:18:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/april/live-databronnen-kunnen-helpen-bij-voorspellen-van-de-spoedvraag.html 2019-04-23T12:18:00Z Dat blijkt uit onderzoek naar hoe het gebruik van live data kan leiden tot specifiekere voorspellingen van de spoedvraag. In samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Landelijke Meldkamer Samenwerking en de hulpverleningsdiensten voerde TNO in het najaar van 2018 dit onderzoek naar het voorspellen van de spoedvraag uit.

big data

Betrouwbaar voorspellen
Het gebruik van (big) data voor het aansturen van het noodhulpproces is niet nieuw. Een voorbeeld hiervan is het Criminaliteits Anticipatie Systeem (CAS) dat de politie gebruikt om te voorspellen waar en wanneer misdrijven als straatroof en inbraak plaatsvinden. De voorspellingen van CAS en vergelijkbare systemen zijn grotendeels gebaseerd op trendanalyses van historische data, zoals het aantal incidenten in het verleden en demografische factoren. De voorspellingen geven informatie over de kans dat een bepaald type incident zal plaatsvinden gegeven de locatie en datum. Deze voorspellingen kunnen gebruikt worden bij het plannen van de benodigde inzet of voor het positioneren van eenheden. Maar deze voorspellingen geven alleen een trend aan en houden geen rekening met de huidige situatie. Hierdoor is het meestal niet wenselijk om op basis van deze informatie direct uit te rukken; in veel gevallen zal er namelijk helemaal geen incident plaatsvinden. In dit onderzoek is verkend in hoeverre het gebruik van live data kan helpen om specifieke incidenten te voorspellen met een dusdanige betrouwbaarheid dat het loont om ook direct op de voorspellingen te acteren. 

Challenge in de meldkamer
Dit onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een challenge. In samenwerking met de meldkamer Rotterdam heeft een team van onderzoekers van TNO in één week een prototype algoritme gebouwd dat op basis van historische en live data specifieke incidenten in het gebied Rotterdam-Rijnmond kan voorspellen. Het algoritme gebruik hiervoor onder andere meldingen uit het Generieke Meldkamer Systeem, weersvoorspellingen en evenementen kalenders. Tijdens de challenge zijn drie type meldingen uitgewerkt: openbare schennispleging, wateroverlast en liftopsluiting. Deze drie soorten zijn gekozen op basis van het aantal relevante meldingen in de dataset en de verwachte voorspelbaarheid van het type incident gegeven de bronnen die op dat moment beschikbaar waren.  Met de huidige dataset bleek de liftopsluiting het beste te voorspellen, voor de andere twee type incidenten maakte het gebruik van live data geen significant verschil ten opzichte van standaard trendanalyses.  

MK RR

Conclusies
De resultaten van de challenge tonen aan dat de betrouwbaarheid van de voorspelling (de kans dat een incident ook echt plaatsvindt op de voorspelde plaats en tijd) erg verschilt per type incident. De meldkamer beschikt op dit moment vooral over databronnen die informatie bevatten over openbare fenomenen zoals weer en drukte; hierdoor zullen op korte termijn de incidenten die sterk met dergelijke factoren samenhangen het beste te voorspellen zijn. Het onderzoek toonde aan dat wanneer het algoritme een incident voorspelde dit in 30% van de gevallen juist was. Of deze en mate van betrouwbaarheid voldoende is om proactief op te treden is aan de hulpdiensten om te bepalen.

Gerichte experimenten kunnen meer inzicht bieden in de toegevoegde waarde van verschillende databronnen en de te verwachte betrouwbaarheid van voorspellingen voor deze specifieke incident types. Om de precisie van de voorspellingen in het algemeen te verbeteren moeten vervolgstappen zich richten op het aanvullen van voorspellingen met data van slimme sensoren zoals camera’s met automatische beeld- en geluidsanalyses.

Er blijft sprake van een continue schaal waarop de spoedvraag voorspeld kan worden: aan de ene kant is de precisie van de voorspelling hoog, maar is er weinig tijdswinst, aan de andere kant is voorspelling onbetrouwbaarder maar is er nog veel tijd om te reageren. Per type incident moet worden bepaald waar op dit spectrum de kosten, zowel in privacy als in geld, in balans zijn met de baten.

Meer weten
Wil je meer lezen over de aanpak, uitkomsten en conclusies van dit onderzoek? Lees dan de flyer Het Nieuwe Melden: voorspellen spoedvraag


 

]]>
Leverancier nieuwe meldkamerstoelen gekozen https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/april/leverancier-nieuwe-meldkamerstoelen-gekozen.html Er is een nieuwe leverancier gekozen voor de meldkamerstoelen. nieuwsdocument Wed, 10 Apr 2019 12:37:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/april/leverancier-nieuwe-meldkamerstoelen-gekozen.html 2019-04-10T12:37:00Z Vorig jaar was de start van de Europese aanbesteding voor de meldkamerstoelen in opdracht van het PDC en de LMS. Uitgangspunt voor deze aanbesteding was een uitgebreid programma van eisen, opgesteld vanuit beschikbare wensen van gebruikers uit de diverse meldkamers. Voor meldkamers is 24/7 gebruik van de stoelen noodzakelijk; dat vergt uiteraard meer dan van een stoel in een kantooromgeving.

Keuze leverancier
In januari hebben 40 centralisten afkomstig van alle meldkamers in totaal 13 verschillende stoelen - zowel 'actieve als 'passieve' - getest van 3 leveranciers. Naast de ervaringen van gebruikers is er ook gekeken naar de ergonomie, het onderhoudsplan, de prijs van de stoelen en het retourbeleid van de verschillende leveranciers. Flokk BV heeft de opdracht voor het leveren van de stoelen verkregen. De leverancier scoorde met name hoog op comfort, ergonomie en duurzaam retourbeleid.

Voor de meldkamers komen de volgende stoelen beschikbaar:

 


Voor een aantal meldkamers en centralisten zijn deze stoelen reeds bekend en al langere tijd in gebruik.

Vervolg
Op dit moment wordt de implementatie van deze stoelen door het PDC, de LMS en Flokk BV voorbereid. Vanaf medio april kunnen zij  besteld worden. De eerste meldkamers die van het nieuwe contract gebruik maken zijn Den Bosch, Bergen op Zoom en naar verwachting Amsterdam. Andere meldkamers hebben nog contracten lopen waardoor de stoelen gefaseerd hun plek krijgen op de meldkamers.   

 

]]>
Mensen van de Meldkamer: Ed Prosperi, lokaal beheerder Meldkamer Den Haag https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/april/mensen-van-de-meldkamer-ed-prosperi.html Ed is lokaal beheerder in de meldkamer van Den Haag. Elke dag krijgt hij met zijn collega’s allerlei meldingen binnen over het beheer van de meldkamer; van problemen met de schermen en systemen waar centralisten mee werken tot de koffievlekken op de vloer. nieuwsdocument Tue, 02 Apr 2019 11:47:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/april/mensen-van-de-meldkamer-ed-prosperi.html 2019-04-02T11:47:00Z Ed Prosperi MK DHRuim 40 jaar geleden begon Ed als brandweerman in de straten van Den Haag. Door een tekort aan centralisten in de jaren 80 kwam hij terecht in de meldkamer. “Op de meldkamer was de technicus niet altijd aanwezig. Als er dan iets kapot ging, nam ik mijn soldeerboutje van thuis mee en ging ik er mee aan de slag. Als hobby sleutelde ik aan computers en hield ik me bezig met techniek. Toen de technicus vertrok, werd aan mij gevraagd of ik beheerder van meldkamer wilde worden.

Eerst had iedere kolom zijn eigen meldkamer. Ik was de beheerder van de meldkamer van de brandweer. Later kwamen daar de ambulance en de politie bij. Toen C2000 kwam was het noodzakelijk dat de beheerders van de verschillende kolommen gingen samenwerken. Ik ben er trots op dat wij hier als beheerders in de meldkamer van Den Haag multidisciplinair samenwerken.”

Wat Ed het mooiste vindt aan zijn werk? “Het laten draaien van de meldkamer. Dat je een bijdrage levert aan de meldkamer zodat burgers in nood worden geholpen. Het werk is ook zo divers waardoor het altijd leuk blijft. Je kunt zoveel dingen doen. Instructies geven aan centralisten zodat ze bekend raken met de systemen. De instructies schrijven en de systemen analyseren. Ik vind het allemaal interessant om te doen en dingen uit te zoeken. Het is hierbij belangrijk dat je als beheerder inzicht hebt, goed met mensen om kan gaan, want je moet vaak dingen uitleggen. En natuurlijk overzicht houden”.

De hoeveelheid aan applicaties waar een beheerder dagelijks mee te maken krijgt, ziet Ed stijgen. “Als je ouder wordt, is het als beheerder moeilijk om bij te houden. Er valt zoveel te leren. Iedere paar maanden komt er weer van alles nieuw bij.”

Ed en zijn collega’s kunnen niet alles zelf oplossen dus wordt er in sommige gevallen hulp ingeschakeld. “Nu moeten bijvoorbeeld de bedieningspanelen van de tafels worden vervangen, want die zijn verouderd. Hiervoor moet het tafelblad worden opgelicht, en bij terugplaatsing weer op een bepaalde wijze worden vastgezet. Dat kunnen we niet zelf. Dit hebben we gevraagd aan de leverancier.”

Ed blijft zijn werk leuk vinden. “Te leuk. Dat je iedere 5 minuten wel weer iets anders kan doen, is ook mijn valkuil. Op een bepaald moment stopte mijn lichaam er mee. Die was aan het opbranden. Toen vroeg mijn huisarts wat ik eigenlijk voor werk doe. Ik vertelde dat ik een hele leuk baan heb waar ik altijd wel wat te doen heb. Daar zag hij wel een oorzaak voor mijn lichamelijke problemen. Ik heb nu mijn tempo aangepast. En ik hou me aan 2 regels. Regel 1: Dat ben ik. Daar moet ik voor zorgen want anders kan ik niet komen bij regel 2. Regel 2 is alles wat me lief is en dan bedoel ik het thuis front. Maar daar valt werken met plezier als beheerder van de meldkamer zeker ook onder".

]]>
Ed Prosperi MK Den Haag
Locatie van 112-beller sneller en nauwkeuriger beschikbaar https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/maart/locatie-van-112-beller-sneller-en-nauwkeuriger-beschikbaar.html Bellen met 112? Dan kan de meldkamer nu nog sneller de hulp naar de juiste plaats sturen, dankzij een voor Nederland nieuwe techniek die Advanced Mobile Location (AML) heet. Centralisten van de meldkamers kunnen nog tijdens een 112-gesprek zien waar 112-bellers die gebruik maken van een mobiele Androidtelefoon zich bevinden. nieuwsdocument Tue, 12 Mar 2019 14:15:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/maart/locatie-van-112-beller-sneller-en-nauwkeuriger-beschikbaar.html 2019-03-12T14:15:00Z Snelle, accurate en betrouwbare locatiebepaling is van groot belang om burgers in nood sneller en efficiënter te helpen en de hulpdiensten beter te faciliteren bij de hulpverlening. AML wordt voor Androidtelefoons vanaf versie 4.0 in maart 2019 per provider ingevoerd. In de loop van 2019 werkt AML ook op iPhones.

Hoe werkt het?
Als u 112 belt, gebruikt AMLwifi, gps en andere sensoren om uw locatie te berekenen. Vanaf maart sturen Androidtelefoons tijdens het 112-gesprek vanzelf uw locatiegegevens naar de centralist die u op dat moment aan de lijn heeft. De centralist vraagt u daarnaast ook nog zelf waar u bent, om er zeker van te zijn dat de hulp naar de juiste plek wordt gestuurd. AML werkt alleen zo lang u belt met 112, ook als de locatievoorzieningen in uw telefoon uit staan. Na het gesprek schakelt AML zichzelf uit.

AML is een belangrijke aanwinst voor de centralist beaamt Jan van Loosbroek, hoofd Landelijke Meldkamer Samenwerking: ‘De vraag ‘Waar bent u?’ is in sommige gevallen, onder druk van de situatie die de beller meemaakt, een lastige vraag. Soms weten mensen in nood het even niet meer of is de precieze locatie niet makkelijk te beschrijven. Bijvoorbeeld in een uitgestrekt bos of duingebied. AML kan de meldkamer dan een nauwkeurig antwoord op die vraag bieden en dat kan het verschil maken, zeker als elke seconde telt!’.

Meer informatie
Meer informatie over AML vindt u op in de Vraag en Antwoordlijst AML
Om de (ontvangst van) locatiegegevens op de meldkamer te verbeteren, zijn naast AML meerdere manieren beschikbaar of in ontwikkeling om de locatie van een melder te bepalen. Bekijk het overzicht in de infographic locatiebepaling meldkamers

 

 

]]>
Mensen van de Meldkamer: Lars Hoebers, meldkamer Limburg https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/februari/mensen-van-de-meldkamer.html Vandaag is het Europese 112 dag. Dit jaar staan de mensen die elke dag vanuit de meldkamer hulp bieden aan mensen in nood centraal. Lars Hoebers van Meldkamer Limburg doet dat al jaar en dag met veel plezier, ‘de mooiste baan bij de politie die ik heb gehad’. nieuwsdocument Mon, 11 Feb 2019 07:58:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/februari/mensen-van-de-meldkamer.html 2019-02-11T07:58:00Z Lars liep als tienjarige al rond met een politiepet op en werkt nu 18 jaar bij de politie. Hij begon als agent op straat en zag een vacature voorbijkomen op de meldkamer. “Ik vond dat het werk van een centralist soms misschien wel anders kon. Maar ik zou het werk toch echt zelf moeten uitvoeren om te ervaren of dit ook echt zo was.” Hij werkt nu als senior centralist op de meldkamer in Limburg en probeert het imago van de meldkamer af te stoffen. 

“Het is zo’n mooie baan. Het is de mooiste baan bij de politie die ik heb gehad en ik heb al vele banen bij de politie gehad. Mensen weten niet wat we doen. We doen alles in ons vermogen om mensen te helpen. Daarin moeten we keuzes maken en prioriteiten stellen. Als je vijf meldingen krijgt van vernielde auto’s en een voor een reanimatie, dan is de keuze makkelijk gemaakt. Maar als je tien meldingen krijgt, waarvan vier reanimaties en ernstig letsel… Dan moet je snel beslissen. Het werk van een centralist is misschien fysiek niet zwaar, maar het vergt wel veel op mentaal en emotioneel vlak.

lars hoebersJe kan echt het verschil maken. Als door mijn aansturing als centralist een verdachte wordt aangehouden ben ik natuurlijk blij. Als er echter door onze coördinatie een levensreddende actie succesvol wordt afgehandeld dan geeft dat mij nog meer voldoening. Nadeel is dat je nooit bedankjes krijgt. We zijn onzichtbaar voor de mensen. We krijgen wel reacties van de collega’s op straat. Zij merken het wel. Mijn doel als centralist is om mensen te helpen en collega’s veilig thuis te laten komen. 

Een tijdje terug kregen we een melding die in eerste instantie onschuldig leek. Maar uiteindelijk is een collega op straat overleden. Voor de veiligheid staat je leven op het spel. Dat hakt erin en maakt ook veel bij ons als centralisten los. Ook al ging het om een collega die ik niet persoonlijk kende …. Het voelt wel als een soort van familie.

Je krijgt meldingen waar het om spant. Leven of dood. Je moet dit vanaf je stoel managen zonder er zelf fysiek bij te zijn. Dat vind ik moeilijk. Je moet het doen met de informatie die je over de telefoon krijgt. Je moet hier een beeld van vormen en van daaruit snel beslissen wat nodig is. Jouw beeld en de werkelijk situatie kunnen verassend verschillend zijn. Soms wil ik graag in een politieauto stappen en zelf ter plaatse gaan.  Zo nu en dan zit ik een dienst op een auto om het contact met de straat te houden. Hiermee houd ik contact mijn collega’s op straat en kan ik met hen het gesprek aangaan over hetgeen wij doen op het Operationeel Centrum. Ik vind dat je als centralist een ambassadeur moet zijn van je afdeling.

In mijn vrije tijd doe ik vrijwilligerswerk. Ik begeleid terminaal zieke mensen naar hun laatste wens. Bij het helpen van anderen cijfer ik mezelf soms weg. Op het Operationeel Centrum heb je niet altijd om te eten of naar het toilet te gaan. Natuurlijk is dat vervelend maar dat doe je omdat andere mensen je hulp dringend nodig hebben. Soms hangen er levens van af.  Omdat levens ervan afhangen.”

]]>
Nieuwe elektronische leeromgeving voor meldkamermedewerkers beschikbaar https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/januari/nieuwe-elektronische-leeromgeving-voor-meldkamermedewerkers-beschikbaar.html Vanaf 29 januari is er een elektronische leeromgeving beschikbaar, waar multidisciplinaire opleidingsproducten voor medewerkers van de meldkamer worden aangeboden: de LMS-Campus. nieuwsdocument Tue, 29 Jan 2019 14:40:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/januari/nieuwe-elektronische-leeromgeving-voor-meldkamermedewerkers-beschikbaar.html 2019-01-29T14:40:00Z De kennis en kunde van medewerkers van meldkamers is een basisvoorwaarde voor het goed functioneren van meldkamers. Daarom wordt er komende jaren door de samenwerkende disciplines veel geïnvesteerd in het opleiden, trainen en oefenen van medewerkers meldkamer.

Marianne Nijholt, LMS projectleider vakbekwaamheid: ‘Uitgangspunt is om bij elke wijziging in techniek of proces het trainen en oefenen van personeel mee te nemen. Gefaciliteerd door de LMS willen we de meldkamers ontzorgen door hen kwalitatief goede opleidingsprogramma’s en -producten aan te bieden voor generieke onderwerpen, die ze naar eigen inzicht in hun eigen werkpraktijk kunnen toepassen Om deze opleidingsproducten aan centralisten van de diverse disciplines te kunnen aanbieden, is deze elektronische leeromgeving ingericht, de LMS-Campus.’

Voor wie
De LMS-Campus is op dit moment toegankelijk voor centralisten van politie, brandweer en KMar. Zij krijgen hiervoor een email met inloggegevens. Na inloggen kunnen zij gebruik maken van de LMS- Campus. Centralisten van de ambulancezorg zijn nog niet toegevoegd aan de LMS-Campus. Indien RAV’en of MKA’s gebruik willen maken van de elektronische leeromgeving kunnen zijn contact opnemen met LMS.

LMS Campus inlogscherm

E-learning AML
Als eerste is de e-learning AML (Advanced Mobile Location) beschikbaar. AML is een nieuwe techniek op mobiele telefoons, waarmee de centralist nog sneller de juiste hulp naar de juiste plaats kan sturen. Vanaf begin 2019 kan bij telefoons die deze functie ondersteunen nauwkeurige locatie-informatie automatisch worden meegestuurd bij een 1-1-2 oproep. In deze e-learning leer je wat de mogelijkheden van AML zijn en hoe je de locatiegegevens van AML kunt gebruiken in GMS.

Aanbod
Het aanbod wordt in 2019 uitgebreid met onderwerpen als: 112-app, doorontwikkeling 112 en het handelingskader gegevensverwerking. Zodra er een nieuwe e-learning beschikbaar is, wordt hierover een bericht via de mail gestuurd.

Vragen?
Voor vragen over de LMS-Campus of vakbekwaamheid kun je terecht bij Marianne Nijholt, via vakbekwaamheid@landelijkemeldkamer.org


 

 

 

]]>
Lekker zitten op nieuwe meldkamerstoelen https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/januari/lekker-zitten-op-nieuwe-meldkamerstoelen.html De Europese aanbesteding voor de levering van meldkamerstoelen is in volle gang. Op 15 januari mochten centralisten van alle samen te voegen meldkamers stoelen testen in Driebergen. nieuwsdocument Tue, 29 Jan 2019 14:35:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/januari/lekker-zitten-op-nieuwe-meldkamerstoelen.html 2019-01-29T14:35:00Z Er zijn bij de huidige meldkamers in het algemeen twee verschillende stoelen beschikbaar. Daarom zijn er bij de aanbesteding 2 typen stoelen uitgevraagd voor 24/7 gebruik. De actieve stoel is optimaal instelbaar om medewerkers van verschillende postuur te ondersteunen bij invoer werkzaamheden. De comfort stoel is zeer aangenaam om langdurig een observatiehouding te ondersteunen. Tijdens de testdag werd op comfort (gebruikersgemak) en ergonomie getest. Deze beide onderdelen scoren samen 50%. Andere onderdelen die scoren zijn: onderhoudsplan, duurzaam retourbeleid, prijs en uurtarief onderhoudsmonteur.

Proefzitten
Ed van Veen, politiecentralist Meldkamer Apeldoorn was één van de testers die op 13 stoelen heeft gezeten: ‘In groepen van ongeveer 8 mensen, afkomstig van de diverse meldkamers en van de diverse disciplines, zijn de stoelen uitgeprobeerd. We gaven een oordeel aan de hand van de stoel in zijn algemeenheid, de mogelijkheden en instellingen enzovoorts. Iedereen maakte per stoel een testrapport’.
In totaal hebben 40 centralisten in sessies van 1,5 uur de stoelen getest. Voordat de ‘proefpersonen’ konden testen, kregen ze een toelichting op het testprogramma, een korte cursus ergonomie en uitleg over de mogelijkheden van de teststoelen. Het instellen bleek niet altijd makkelijk te gaan. Een tester merkte op dat het instellen van de zithouding tijd en inspanning kost en het niet eenvoudig is om bij alle knoppen te komen.

proefzitten

Verschillende stoelen
In totaal zijn 13 verschillende stoelen - zowel ‘actieve’ als ‘passieve’  - van 3 leveranciers getest. De namen van de leveranciers waren afgeplakt om de test zo neutraal mogelijk te laten verlopen. “Het werd wel duidelijk dat er geen eenduidige favoriete stoel uit gaat komen. ‘Elke stoel heeft wel zijn ‘voors’ en ‘tegens’. En ook heeft elke tester weer zijn of haar eigen voorkeur. Nu maar hopen dat mijn voorkeursstoel ook echt in gebruik genomen wordt’, besluit Veen knipogend. 

Planning
Op basis van een inventarisatie over alle meldkamers en testresultaten worden twee stoelen gekozen. Begin maart wordt duidelijk welke leverancier de stoelen voor de nieuwe meldkamers mag leveren. Na afronding van de aanbesteding kan elke meldkamer naar eigen behoefte aantallen comfort en actieve stoelen aanschaffen. De verwachting is dat de stoelen in 95 procent in behoefte voorzien. Kleine aanpassingen van de stoelen tot volledig maatwerk in verband met (ergonomie) klachten blijven een optie.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je terecht bij Alfred van der Meer, 06 212 989 74 of alfred.van.der.meer@k-lmo.nl

]]>