Nieuws | Alle nieuwsberichten | k-lmo.nl https://www.k-lmo.nl/rss.xml Alle nieuwsberichten van LMO. nl Thu, 19 Apr 2018 09:24:37 GMT 2018-04-19T09:24:37Z nl Eerste paal toekomstbestendig nieuw politiebureau en meldkamer geslagen https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/april/eerste-paal-toekomstbestendig-nieuw-politiebureau-en-meldkamer-geslagen.html De politie bouwt een nieuw politiekantoor aan de Zuid-Oostsingel in Bergen op Zoom. Maandag 9 april bereikte de bouw in bijzijn van lid korpsleiding Leonard Kok, burgemeester Petter, burgemeester Niederer en burgemeester Lonink een eerste mijlpaal. nieuwsdocument Mon, 09 Apr 2018 11:05:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/april/eerste-paal-toekomstbestendig-nieuw-politiebureau-en-meldkamer-geslagen.html 2018-04-09T11:05:00Z Onder het motto: "We slaan samen een stevig fundament voor uw zorg en veiligheid in de regio Zeeland-Midden en West-Brabant", hebben zij gezamenlijk symbolisch de eerste paal geslagen. Dit gebeurde onder toeziend oog van gastheer en plaatsvervangend diensthoofd Facility Management Hans Nieuwstraten.

Dit nieuwe politiebureau vervangt het huidige pand aan de Jacob Obrechtlaan. In het pand worden het basisteam Bergen op Zoom, recherche, districtskantoor De Markiezaten en het regionale service centrum gehuisvest. Ook de gemeenschappelijke meldkamer van brandweer, ambulance en politie gaat het pand bewonen.

Samenwerking meldkamer
Meldkamers zijn cruciaal voor inwoners in nood en voor de inzet en coördinatie van de hulpverlening tijdens rampen en calamiteiten. Ambulancezorg, brandweer, politie werken daarin samen. De nieuwe gemeenschappelijke meldkamer wordt ondergebracht in het nieuwe politiepand. De meldkamers zijn nu nog gehuisvest in Middelburg en Tilburg en verhuizen naar verwachting eind eerste kwartaal 2020 naar het pand in Bergen op Zoom. In augustus 2016 ondertekenden de vertegenwoordigers van de betrokken veiligheidsregio’s en de politie bij de gemeente Bergen op Zoom hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. Deze beweging is onderdeel van de samenvoeging van de 22 huidige regionale meldkamers tot één Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) met tien meldkamerlocaties. Eén van deze tien locaties is Bergen op Zoom. De meldkamers van Zeeland en Midden- en West-Brabant worden samengevoegd.

eerste paal BoZ

Huisvesting
Met de komst van de nationale politie en de inrichting van de politie eenheid Zeeland-West-Brabant is gekozen om een aantal regionale politieonderdelen waaronder het Regionaal Service Centrum te huisvesten in Bergen op Zoom. Het huidige (districts)bureau aan de Jacob Obrechtlaan voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Ook gebrek aan ruimte speelt hierbij een rol. Leonard Kok: “Ik ben verheugd dat we vandaag deze mijlpaal in dit nieuwbouwproject hebben bereikt. Ons beleid op huisvesting sluit aan bij de manier waarop de politie werkt. Zo verschuift de werkplek steeds meer naar de straat. Het kantoor krijgt hiermee een andere functie. Een functie die het dagelijkse werk zo goed mogelijk faciliteert en een basis biedt voor een optimale werkomgeving. Dit pand is ontworpen voor de toekomst en biedt een basis voor politie-, brandweer en ambulancemensen en voor bewoners van Bergen op Zoom en omgeving.”  

Recycling van politie-uniformen
Duurzaamheid is een belangrijk thema bij de bouw van het nieuwe bureau in Bergen op Zoom. Het gebouw is bijna energieneutraal ontworpen. Het krijgt een ‘groen’ dak met zonnepanelen, LED verlichting, een Warmte Koude Opslag installatie en een systeem om hemelwater vertraagd af te voeren op het eigen terrein. Een ander initiatief is om isolatieplaten te laten vervaardigen van textielvezels. Om hier een bijdrage aan te leveren, worden politie-uniformen gerecycled. Dit biedt kansen voor de politie om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en geen kleding meer af te voeren maar juist grondstoffen te creëren. “Duurzaamheid is niet de core business van de politie, dat is veiligheid. Maar het zou mooi zijn als we zonder meerkosten oude kleding duurzaam en veilig kunnen recyclen”, aldus Leonard Kok.

Functionele inrichting
Aannemer BAM Bouw en Techniek levert het pand in juli 2019 op en de politie neemt naar verwachting in oktober 2019 het nieuwe politiebureau in gebruik. Het huidige pand aan de Jacob Obrechtlaan wordt dan overgedragen aan de gemeente Bergen op Zoom. Tot het nieuwe pand in gebruik is kunnen inwoners met hun politiezaken gewoon terecht bij ons bureau aan de Jacob Obrechtlaan.

Het gebouw – ontworpen door Van Pelt architecten – krijgt vier bouwlagen met een totale oppervlakte van 8.400 m2 met 350 werkplekken. Politiemensen en medewerkers van de meldkamer hebben meegedacht over de inrichting en functionaliteiten van hun nieuwe werkomgeving. Architect Eric van Pelt: “Voor het ontwerp heb ik mij laten inspireren door het Hollandse landschap. De kleuren van de gevel van betontextiel verwijzen naar het landschap van de Brabantse Wal.”

 

 

]]>
Wat vinden burgers van de 112app? https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/april/wat-vinden-de-burgers-van-de-112app.html De bouw van een nieuwe 112app is gestart. Het ontwerp is klaar. Tijd voor een eerste gebruikstest: wat vinden de burgers van het ontwerp en het beoogde gebruik? nieuwsdocument Thu, 05 Apr 2018 18:23:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/april/wat-vinden-de-burgers-van-de-112app.html 2018-04-05T18:23:00Z De nieuwe 112app biedt in eerste instantie de basisfunctionaliteiten 112 bellen en locatiebepaling. Als de melder 112 wil bellen, kan hij direct kiezen voor de hulpdienst die hij nodig heeft. Voor de gebruikstest zijn acht inwoners van Nieuwerkerk aan den IJssel uitgenodigd in het Mobiel Media Lab van de politie. Dat leverde positieve reacties op, zoals: ‘duidelijk en gemakkelijk’, ‘iedereen moet deze app straks hebben’ en ‘zeker handig als je niet weet waar je bent in een noodgeval’. Maar ook de nodige vragen, bijvoorbeeld wat het verschil is met de noodoproepfunctie van de telefoon.

Belang locatie duidelijk
De app doet in de meeste gevallen wat men ervan verwacht: snel contact maken met de hulpdiensten, en je kan ook aangeven wie je wilt spreken. ‘Dat scheelt toch weer tijd, als elke seconde telt’, zo zegt een van de respondenten. Ook het belang van de locatiegegevens is voor iedereen duidelijk: ‘Dan weten ze met die coördinaten precies waar je bent, des te sneller komen ze’. Alle respondenten geven daar ook direct toestemming voor; dat is in Nederland wettelijk verplicht voor je die persoonsgegevens mag gebruiken als hulpdienst.
De respondenten vertrouwen er ook op dat de locatie klopt, met name door de nauwkeurigheid die erbij vermeld staat, maar de coördinaten op zich zegt ze niets. Inzicht geven in deze locatie, bijvoorbeeld door een plaats- of straatnaam te vermelden, wordt genoemd als een mogelijke verbetering.

11app

Geen spoed, geen 112app
Er werden meer verbetersuggesties gedaan. Zo beschikt de 112app ook over een ‘geen spoed’-knop. Een aantal respondenten gaf aan de 112app niet te gebruiken in een ‘geen spoed’-situatie, omdat men deze functionaliteit niet verwacht in een 112app: ‘als het geen spoed is, gebruik ik deze app niet’ en ‘dat is niet logisch, het gaat om 112 dan is het alleen voor spoedgevallen’. Over het gekozen kleurgebruik zijn de meningen verdeeld. De kleur rood is duidelijk alarmerend, maar de optie met verschillende kleuren per hulpdienst spreekt ook aan.

Praktijktest
De verbeterpunten worden besproken in het bouwteam en waar kan wordt de 112app aangepast. Na deze eerste gebruikstest volgt een praktijktest in een van de meldkamers. Daarvoor moeten ook de meldkamersystemen nog worden aangepast. De praktijktest is nodig om inzichtelijk te maken wat het gebruik van een 112app vraagt van de centralisten en wat er nog nodig is om de 112app landelijk in gebruik te nemen. Aansluitend volgt dan zo mogelijk de landelijke uitrol van de 112app. Meer informatie over de praktijktest volgt zodra er meer duidelijk is over de aanpak en planning hiervan.

Meer informatie of vragen

 

]]>
Per 1 april automatische plaatsbepaling bij ongelukken op de weg https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/april/per-1-april-automatische-plaatsbepaling-bij-ongelukken-op-de-weg.html Vanaf 1 april is Emergency Call, het systeem in nieuwe auto’s dat automatisch de meldkamer alarmeert bij een ongeluk, operationeel in Nederland. Vanaf die datum kan de 112-centrale eCalls ontvangen en verwerken. nieuwsdocument Sun, 01 Apr 2018 06:00:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/april/per-1-april-automatische-plaatsbepaling-bij-ongelukken-op-de-weg.html 2018-04-01T06:00:00Z

Beeld: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Bij alle nieuwe type auto’s en kleine bedrijfswagens die na deze datum goedgekeurd zijn en op de markt komen is eCall ingebouwd. Sommige auto’s kunnen nu al een eCall versturen. Autobezitters kunnen daarover informatie opvragen bij hun autofabrikant.

Bij een ongeval geeft het Emergency Call automatisch de exacte locatie van het ongeluk, het voertuigtype, de rijrichting en het aantal inzittenden door. Met deze informatie kunnen hulpdiensten als brandweer, politie,  ambulance en bergers met betere informatie snel ter plaatse zijn. De meldkamers zijn geschikt gemaakt om de alarmberichten te behandelen.

Het systeem is een aanvulling op andere alarmeringsdiensten en moet bijdragen aan het verminderen van het aantal verkeersdoden. Het kan van levensbelang zijn als inzittenden door het ongeval zelf niet 112 kunnen bellen. Het systeem maakt pas verbinding met het GSM-netwerk als een eCall wordt verstuurd.

Meer informatie

Wil je meer weten over eCall bekijk dan:

]]>
Politie bundelt multidisciplinaire meldkamertaken https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/maart/politie-bundelt-multidisciplinaire-meldkamertaken.html De programma’s Landelijke Meldkamer Organisatie, 112 en Operationeel Centrum en het Meldkamer Dienstencentrum gaan samen verder in de Landelijke Meldkamer Samenwerking. Politiecommissaris Jan van Loosbroek gaat de LMS leiden. ‘We willen de bestaande politieonderdelen verbinden, zodat we meer kunnen betekenen voor de ruim vijftig partners in het meldkamerveld.’ nieuwsdocument Thu, 29 Mar 2018 12:09:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/maart/politie-bundelt-multidisciplinaire-meldkamertaken.html 2018-03-29T12:09:00Z Het besluit tot vorming van deze Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) komt voort uit de door de politie uitgevoerde verkenning binnen het multidisciplinaire meldkamerveld. Deze verkenning geeft antwoord op de vraag welke positie en koers de politie moet en kan kiezen in het multidomein en tot welke strategische vervolgstappen die keuze leidt. Er is zowel binnen de politieleiding als bij de multipartners brede steun voor de noodzaak de taken die de politie in het meldkamerdomein heeft en gaat krijgen vertrouwenwekkend te organiseren in een nieuw organisatieonderdeel.

Van en voor alle partijen
Jan van Loosbroek (binnen de politie portefeuillehouder OC, 112 en voorzitter landelijke stuurgroep LMO) is door de korpsleiding gevraagd om de LMS te gaan leiden per 1 april. Tako van Hoorn, momenteel disciplinevertegenwoordiger LMO KMar, wordt vanaf dat moment Jans plaatsvervanger in de leiding van de LMS. De rol van Jan van Loosbroek als voorzitter van de stuurgroep LMO wordt overgenomen door Frans Schippers, directeur Veiligheidsregio Kennemerland.

Jan is nu nog verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en operatiën bij de eenheidsleiding van Oost-Brabant. Sinds 2001 is hij al betrokken bij de meldkamerorganisatie. Bij de toenmalige KLPD raakte hij begeesterd door de "lifeline voor burgers én voor hulpverleners", zoals hij de meldkamer beschrijft. Jan: ‘De LMS wordt uiteindelijk een nieuw organisatieonderdeel van het korps, en werkt in coproductie met onze partners in het meldkamerveld. Het moet van en voor alle partijen worden. De LMS stelt zich in het multidomein op als ‘linking pin’ voor en tussen meldkamerbeleid, -operatie en beheer waardoor een verbindende, stabiele factor ontstaat’. 

LMO
De ambities en afspraken uit het Transitieakkoord Meldkamer van de Toekomst en de Heroriëntatie wil de politie uiteraard onverkort blijven uitvoeren. Wat betreft de samenvoeging tot (maximaal) 10 meldkamers in Nederland zijn afgelopen jaar al veel resultaten geboekt en staan de nodige bouw- en verbouwplannen op stapel. Belangrijke opdrachten voor de LMS zijn en blijven het versterken van het directe contact tussen burgers en meldkamers, het vergroten van de continuïteit in meldkamers, de landelijke IV/ICT en de efficiency.

Financiering
De politie zal landelijk gefinancierd worden voor de taken in het meldkamerveld met een bijzondere bijdrage. In een zogenoemde multibesturing wordt besloten over de besteding van deze bijdrage en legt de politie er verantwoording over af.

Vervolgstappen
In samenwerking met de multidisciplinaire partners wordt de komende weken de rolverdeling in het veld, zowel in beleid, beheer en ontwikkeling van de operatien verder uit gewerkt. Ook spreken de besturen van de betrokken disciplines nog over de gevolgen van de vorming van de LMS. Het Landelijk Overleg Medezeggenschap Meldkamers (LOMM) wordt periodiek op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen en vervolgstappen.

De Landelijke Meldkamer Samenwerking gaat op 1 april officieel van start en zal uiteindelijk een nieuw organisatieonderdeel van het korps worden, als de wetswijziging Meldkamers rond 2021 ingaat. Onduidelijk is nog hoe die inbedding eruit ziet en of dit ook de naam blijft.

Vragen
Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij Jan van Loosbroek via jan.van.loosbroek@politie.nl en/of Marieke Timmermann, communicatieadviseur LMO via marieke.timmermann@k-lmo.nl

 

 

]]>
De LMO in 2017: Bouwen, besluiten en bewegen https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/maart/lmo-in-2017-bouwen-besluiten-en-bewegen.html Het jaar 2017 was vooral bedoeld om de omslag te gaan maken van het steeds efficiënter maken van de bestaande meldkamerprocessen, naar echte vernieuwing en het meer toekomstbestendig maken. In het Jaaroverzicht LMO 2017 maken we de balans op van een bewogen jaar, met meevallers en tegenvallers, nieuwsdocument Thu, 08 Mar 2018 13:51:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/maart/lmo-in-2017-bouwen-besluiten-en-bewegen.html 2018-03-08T13:51:00Z  Samenwerken aan één gemeenschappelijke meldkamer die toekomst bestendig is. Nederland veiliger maken, onze dienstverlening naar de melder verder verbeteren. Samen met de 56 betrokken partners in het multidisciplinaire meldkamerdomein doorgaan met het realiseren van de ambities uit het Transitieakkoord van 2014 en de daaruit voortvloeiende afspraken. Dat was de inzet van het programma LMO voor 2017. Het werd een jaar van bouwen, besluiten en bewegen. Soms met horten en stoten, maar meestal weer met overtuiging in de goede richting. Dat alles heeft een eindresultaat voor de LMO in 2017 opgeleverd dat zonder meer positief genoemd mag worden. De belangrijkste 'high- en downlights' zijn terug te vinden in ons online jaaroverzicht via onderstaande banner en/of via lmojaaroverzicht.nl/2017/


 

]]>
Start vernieuwing van C2000 tweede helft 2018 https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/februari/start-vernieuwing-van-c2000-tweede-helft-2018.html Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over de nieuwe planning van de vernieuwing van het C2000-communicatienetwerk voor hulpdiensten. De overgang naar het vernieuwde spraaknetwerk vindt plaats in de tweede helft van 2018. In 2019 volgt de invoering van de nieuwe radiobediening in de meldkamers. nieuwsdocument Tue, 06 Feb 2018 14:32:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/februari/start-vernieuwing-van-c2000-tweede-helft-2018.html 2018-02-06T14:32:00Z Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft, in samenspraak met betrokken partijen, besloten de vernieuwing gefaseerd door te voeren. Daarbij wordt het nieuwe spraaknetwerk eerst nog tijdelijk gekoppeld aan de huidige radiobediening in de meldkamers. Voor de implementatie van de nieuwe radiobediening wordt meer tijd genomen in verband met nog te maken aanpassingen in het systeem en werkprocessen in de meldkamers. Het alarmeringsnetwerk P2000 is al voor het grootste deel vernieuwd, de voltooiing daarvan staat gepland in de zomer van 2018.

Het eigen communicatiesysteem voor politie, brandweer, ambulance en marechaussee wordt compleet vernieuwd. De overgang van het huidige naar het vernieuwde systeem is een grote operatie, met 80.000 portofoons en ruim 2200 centralisten die op het nieuwe systeem moeten worden aangesloten. De aanpassing is nodig omdat de technische levensduur van het netwerk tegen het einde loopt. Na een aanbestedingsprocedure is het project gegund aan drie leveranciers die het nieuwe systeem bouwen en implementeren.

Eerder werd nog rekening gehouden met invoering van het vernieuwde C2000 in 2017. Deze zomer maakte het ministerie al bekend meer tijd te nemen voor een zorgvuldige overgang omdat de leveranciers nog niet op het gewenste niveau konden opleveren. Na uitvoerige testen en aanvullend onderzoek is nu de nieuwe planning bepaald. Bij de vernieuwing van het communicatienetwerk staan de veiligheid van de hulpverleners en de continuïteit van de communicatie voorop en wordt steeds rekening gehouden met de impact op het werk van de hulpverleningsdiensten.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid

]]>
Vervolgstap meldkamersysteem: Uitwerking functionaliteiten en architectuur https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/januari/vervolgstap-meldkamersysteem-uitwerking-functionaliteiten-en-architectuur.html De eerste marktconsultatie voor het (ver)nieuw(d) meldkamersysteem is afgerond. De resultaten zijn uitgewerkt en voorgelegd aan het CIO-beraad, dat akkoord is met de scope van het voorgestelde vervolg. Eerste stap hierin is het verder uitwerken van de gekozen functionaliteiten en de architectuur. De eerste marktconsultatie voor het (ver)nieuw(d) meldkamersysteem is afgerond. De resultaten zijn uitgewerkt en voorgelegd aan het CIO-beraad, dat akkoord is met de scope van het voorgestelde vervolg. Eerste stap hierin is het verder uitwerken van de gekozen functionaliteiten en de architectuur. nieuwsdocument Fri, 26 Jan 2018 09:57:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/januari/vervolgstap-meldkamersysteem-uitwerking-functionaliteiten-en-architectuur.html 2018-01-26T09:57:00Z De intentie is om naar één nationaal systeem te gaan waar alle meldkamers gebruik van maken. Een landelijk, toekomstbestendig, flexibel en multidisciplinair systeem maakt de totale meldkamer organisatie flexibeler en vergemakkelijkt de uitwisseling van informatie. Vijftien marktpartijen hebben gereageerd op de marktconsultatie. Het betreft zowel integratiepartijen als leveranciers van oplossingen. De leveranciers van oplossingen hebben in meerdere rondes hun ideeën hierover aangeboden. De integratiepartijen worden in een later stadium geconsulteerd.

Uitwerking met disciplines en marktpartijen
Eduard Sminia, projectleider Oriëntatiefase Meldkamersysteem, licht het vervolgproces toe: ‘De mondelinge en schriftelijke marktconsultatie met marktpartijen is in oktober 2017 afgerond. De resultaten hiervan zijn verwerkt. In de afgelopen maanden zijn deze resultaten aan de verschillende disciplines gepresenteerd. In het CIO-beraad van december jl. is vervolgens ingestemd met de scope van de uit te werken functionaliteiten en architectuur. In februari en maart gaan we een aantal sessies met vertegenwoordigers van de disciplines houden, waarin we de gekozen functionaliteiten en de architectuur verder uitwerken. Met de hieruit verkregen informatie vindt dan aansluitend een tweede marktconsultatie plaats met de marktpartijen. Naar verwachting starten we met deze tweede consultatie in april’.

Tweede marktconsultatie
De tweede marktconsultatie wordt net als de eerste marktconsultatie aangekondigd via het landelijke platform CTM, zodat iedere organisatie hierop kan reageren. Op basis van de resultaten van de marktconsultatie wordt de strategie voor het verkrijgen van het systeem en de implementatie ervan samen met de verschillende disciplines opgesteld. De strategie en de uitkomst van de marktconsultatie worden voorgelegd aan het CIO-beraad. Na besluitvorming volgt een plan van aanpak en start de volgende fase voor de verkrijging van een (ver)nieuw(d) meldkamersysteem.

Voor vragen over de marktconsultatie kun je terecht bij de projectleider Oriëntatiefase Meldkamersysteem, Eduard Sminia, M: 06-52872615 of e.o.r.sminia@minvenJ.nl

 

 

]]>
Het Nieuwe Melden: Wie kijkt er mee? De impact van beeld onderzocht https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/januari/het-nieuwe-melden-impact-van-beeld-nader-onderzocht.html Beeld is tegenwoordig allesbepalend. Het 112-meldproces is echter nog helemaal op spraak gebaseerd. De meldkamers in Nederland verwachten ze binnen 5 jaar met beelden uit meldingen werken. Zegt een beeld meer dan duizend woorden, of resulteert beeld in verkeerde weergave van bepaalde situaties en kan het tot verkeerde beslissingen leiden? Hoe kan er effectief en verantwoord worden omgegaan met beeld? In de publicatie Wie kijkt er mee? Het Nieuwe Melden. De impact van beeld onderzocht TNO wat hier allemaal bij komt kijken. nieuwsdocument Wed, 24 Jan 2018 10:29:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/januari/het-nieuwe-melden-impact-van-beeld-nader-onderzocht.html 2018-01-24T10:29:00Z “Veel meldkamers geven aan dat ze verwachten binnen afzienbare tijd met meer beeldmeldingen te zullen werken”, vertelt Arnout de Vries expert en innovator bij TNO. “Maar tot nu toe konden burgers die beelden niet aan de meldkamer kwijt. Een medewerker van de meldkamer krijgt met beeld – een foto, video of livestream – een beter overzicht van de situatie. Onze publicatie moet het beleid en de invoering van beeld in het meldproces versnellen. Laten we aan de slag gaan door te experimenteren en van elkaar te leren.”

Datastroom van video’s
Wim van Vemde, directeur van het programma Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO), begrijpt de noodzaak van beeld bij een melding uitstekend, maar heeft ook kanttekeningen: ‘Iedereen in de meldkamer weet dat beeld een enorme toevoeging is, maar vooralsnog is het meldkamerproces primair ingericht op telefonie. Medewerkers van de meldkamer zijn getraind op het uitvragen van melders over de telefoon. Met beeld gaat dat veranderen. Kan de meldkamer bovendien een datastroom van tientallen video’s van een brand wel aan, naast tweets, Facebookberichten en nog veel meer? Het gaat er immers vaak om levensreddende informatie naar boven te halen. De robuustheid van 112 – het functioneert ook als de stroom uitvalt – is nu juist een van de belangrijkste pijlers van het meldproces‘.

Wie kijkt er mee?

 

Meldingen via sociale media
Toch moeten we hierover nadenken. We zitten in het tijdperk van digitalisering, internet en sociale media. “Voor ons als LMO is het essentieel dat 112 voor 100% betrouwbaar is en blijft in het contact met medewerkers van de meldkamer”, vervolgt Van Vemde. “Met sociale media moeten we dat nog bezien. De meldkamer kan bijvoorbeeld moeilijk alle sociale media op eventuele meldingen afzoeken. We monitoren die sociale media wel en er komen steeds slimmere applicaties op de markt, maar bij 112 weten we direct dat het om een noodoproep gaat.”

Verwerking van beeldmeldingen vraagt veel
Melden met beeld is de toekomst, maar een die we zorgvuldig moeten afwegen omdat de gevolgen groot zijn. Voordelen zijn er genoeg, zoals beter overzicht voor iedereen. Maar zijn de ingezonden beelden wel echt? Ook zijn er ethische aspecten om rekening mee te houden, want mag je een verkeersdode wel in beeld brengen? En welke beeldinformatie mogen hulpdiensten eigenlijk delen met anderen? Het verwerken van meldingen met beeld zal veel vragen van mens en organisatie (er moeten nieuwe specialisten komen), van de technologie (hoe behap je de enorme datastroom met ICT?) en van het proces zelf. Wat doe je bijvoorbeeld met de livebeelden op internet van een brand als je weet dat een pyromaan vaak – op straat of online – meekijkt? Mag je die informatie opslaan of niet?

Stapsgewijs innoveren
Op dit moment vinden er op bescheiden schaal al experimenten plaats om uit te vinden wat de best practices zouden kunnen zijn. Dat is ook de insteek van De Vries: “Om beeld integraal onderdeel te maken van de 112-melding, moeten we stapsgewijs innoveren. Niet weer tien jaar nadenken over hoe we tot een nieuw meldkamersysteem kunnen komen. Gewoon kleinschalig proberen en van elkaar leren Van Vemde: “100% betrouwbaarheid is voor ons fundamenteel.” Wel is hij overtuigd van het belang van melden met beeld: “Als we straks bij een brandmelding direct kunnen zien of het gaat om een vlam in de pan of dat de vlammen al uit het dak slaan, dan kunnen beelden dus heel relativerend of juist alarmerend werken.”

De publicatie Wie kijkt er mee? Het Nieuwe Melden. De impact van beeld’ is opgesteld in het kader van het vraaggestuurde onderzoeksprogramma Het Nieuwe Melden dat TNO in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en in samenwerking met de LMO uitvoert. De verkenning bouwt voort op de eerdere publicatie Het Nieuwe Melden: Wie belt er nog?

Meer weten?
Download de publicatie en/of lees het artikel Binnenkort 112 meldingen met beeld 

 

]]>
Advanced Mobile Location op korte termijn in Nederland https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/januari/advanced-mobile-location-op-korte-termijn-in-nederland.html Om burgers in nood te kunnen helpen, hebben de noodhulpdiensten behoefte aan essentiële informatie zoals locatie-informatie. Advanced Mobile Location (AML) is een nieuwe manier voor een 112-alarmcentrale om automatisch locatie-informatie vanuit een mobiel toestel te ontvangen bij noodoproepen. TNO heeft dit onderzocht en aanbevelingen gedaan. nieuwsdocument Mon, 22 Jan 2018 15:02:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/januari/advanced-mobile-location-op-korte-termijn-in-nederland.html 2018-01-22T15:02:00Z AML heeft twee voordelen: 1) het toestel herkent een 112-oproep en stuurt dan automatisch de locatie via een bericht naar de 112-alarmcentrale en 2) de locatie die op basis van GPS wordt bepaald, is veel nauwkeuriger dan de locatie op basis van de mast. Het is een veelbelovende techniek die in een aantal Europese landen al is ingevoerd, maar werkt vooralsnog alleen op Android-toestellen en is daarmee voor een deel van de mobiele bellers nog geen oplossing.

Onderzoek mogelijke invoering
De LMO heeft aan TNO gevraagd om, in het kader van een mogelijke introductie van AML (op basis van Android ELS) in Nederland, uit te zoeken:

  • hoe AML (op basis van Android ELS) werkt,
  • wie wat moet doen bij de introductie van AML (op basis van Android ELS) in Nederland,
  • welke keuzes en afwegingen er zijn.

AML

 

AML snel beschikbaar stellen
De belangrijkste aanbeveling in het TNO Rapport Advanced Mobile Location is om AML op basis van Android ELS mogelijk te maken in Nederland, zodat op korte termijn bij alle mobiele oproepen naar 112 vanaf Android toestellen nauwkeurige locatie-informatie beschikbaar komt voor hulpverleners. In het rapport zijn ook aanbevelingen gegeven om AML op termijn te borgen via wetgeving, zodat AML ook bij niet-Android toestellen zoals Apple iPhone gebruikt kan worden.

De minister van Justitie en Veiligheid zegt in een brief over AML aan de Tweede Kamer toe om de aanbevelingen uit het rapport in goed overleg met de politie, brandweer en ambulance, voortvarend op te pakken om te komen tot een zorgvuldige invoering de komende periode.

Meerdere manieren locatiebepaling
Om de (ontvangst van) locatiegegevens op de meldkamer te verbeteren, zijn naast AML meerdere nieuwe manieren om de locatie van een melder te bepalen beschikbaar of in ontwikkeling. De infographic Informatiebepaling geeft een overzicht hiervan.

NB. Op 24 januari 2018 heeft Apple aangekondigd dat Advanced Mobile Location in iOS 11.3 ondersteund wordt voor landen waar AML gebruikt wordt voor alarmoproepen. De vrijgave van iOS 11.3 wordt in het voorjaar van 2018 verwacht. Hiermee kan AML gebruikt worden voor mobiele oproepen naar 112 vanaf zowel Android toestellen als Apple iPhones.

Lees Apple previews iOS 11.3 
https://www.apple.com/newsroom/2018/01/apple-previews-ios-11-3/

]]>
Nieuwbouw Meldkamer Zeeland-West-Brabant van start https://www.k-lmo.nl/nieuws/2017/december/nieuwbouw-meldkamer-zeeland-west-brabant-van-start.html Na alle voorbereidingen, formuleren van eisen en wensen, ontwerpen, aanvragen van vergunningen, aannemersselectie, etc. start in het nieuwe jaar daadwerkelijk de bouw van het politiekantoor in Bergen op Zoom, waar ook de meldkamer wordt gehuisvest. Op 8 januari 2018 gaat de spreekwoordelijke eerste schop in de grond. nieuwsdocument Sun, 31 Dec 2017 16:12:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2017/december/nieuwbouw-meldkamer-zeeland-west-brabant-van-start.html 2017-12-31T16:12:00Z Inmiddels is het technische ontwerp afgerond en heeft de gemeente vergunning verleend voor de bouw. De definitieve keuze van een aannemer uit 5 partijen volgt eind deze. Er ligt een strakke bouwplanning klaar. De aannemer levert het gebouw naar verwachting medio 2019 op. Daarna volgt de inrichting van het pand met meubilair en ICT voorzieningen. De politie afdelingen kunnen dan eind september of begin oktober naar het pand verhuizen. De meldkamer volgt begin 2020.

Duurzaam
De architect is voor het ontwerp van het pand vooral geïnspireerd door het Hollandse landschap. Zo verwijzen de ‘vlakken’ aan de buitenkant naar de Brabantse weilanden. Een belangrijk thema bij de bouw van dit pand is duurzaamheid. Onder meer door de toepassing van een ‘groen’ dak, zonnecellen en een Warmte Koude Opslag (WKO) installatie en het gebruik van duurzame en gerecyclede materialen. Een mooi en innovatief voorbeeld is het feit dat de gevelisolatie gaat bestaan uit katoenkleding. Er wordt gekeken of hiervoor politie-uniformen gebruikt kunnen worden.

Emplacement
De nieuwbouw komt in het stationsgebied op steenworp afstand van het huidige (districts) bureau aan de Jacob Obrechtlaan. Inmiddels ligt er nieuwe weg met straatnaam Emplacement. Aan deze weg is (betaalde)parkeergelegenheid voor zo’n 100 voertuigen.

Gebruikers
In het bureau komen het Basisteam Bergen op Zoom, district De Markiezaten, een TGO-team, DROS (Team surveillance honden, Regionaal service centrum, SGBO-ruimte), DRIO (DIK, A&O, TCI), DBRE, TFS, meldkamer (Veiligheidsregio Zeeland en Veiligheidsregio MWB, DROC, RTIC), Regionaal coördinatie centrum Veiligheidsregio MWB. Er komt een restaurant dat plaats biedt aan 100 personen. Deze ruimte is ook geschikt voor het organiseren van bijeenkomsten met grote groepen mensen en overleg. 

MK BoZ

]]>