Nieuws | Alle nieuwsberichten | k-lmo.nl https://www.k-lmo.nl/rss.xml Alle nieuwsberichten van LMO. nl Fri, 20 Sep 2019 05:16:26 GMT 2019-09-20T05:16:26Z nl Rapport Continuïteit Meldkamers https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/september/rapport-continuiteit-meldkamers.html Op 6 september heeft de Inspectie J&V de bevindingen van haar onderzoek naar de continuïteit van meldkamers naar de Tweede Kamer gestuurd. nieuwsdocument Tue, 10 Sep 2019 06:08:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/september/rapport-continuiteit-meldkamers.html 2019-09-10T06:08:00Z Dit is een vervolg op een door de Inspectie uitgevoerd onderzoek in 2015 waaruit bleek dat de meldkamers kwetsbaar waren.
De Inspectie constateert nu dat er, ten opzichte van 2015, door de betrokken partijen weinig voortgang geboekt is in de verbetering van de continuïteit van de vitale meldkamerprocessen. Uitzondering daarop is de landelijke 112-centrale die ondergebracht is binnen de Landelijke Eenheid van de politie. Tegelijkertijd stelt de Inspectie J&V vast dat de nieuwe aanpak door de Landelijke Meldkamer-Samenwerking (LMS) een positieve werking heeft op de ontwikkelingen in het meldkamerdomein.

Het rapport van de Inspectie wordt vergezeld door een beleidsreactie van de Minister van J&V. Deze geeft daarin aan dat hij het merendeel van de aanbevelingen van de Inspectie overneemt, aangevuld met de verbeterstappen die al door de betrokken partijen gezet zijn en op korte termijn gezet worden. De Minister beschouwt de bevindingen en aanbevelingen van de Inspectie als een bevestiging van zijn gehanteerde beleidslijn (koers). Vanuit de veiligheidsregio’s, politie, ambulancezorg en LMS is, via de lijn van het Strategisch Meldkamerberaad (SMB), input geleverd voor deze beleidsreactie.

]]>
Programma Implementatie Nationaal Meldkamer Systeem van start https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/augustus/programma-implementatie-nationaal-meldkamer-systeem-van-start.html Het Strategisch Meldkamer Beraad heeft het startsein gegeven voor een apart programma voor het verkrijgen en implementeren van een nieuw meldkamersysteem voor alle meldkamers. nieuwsdocument Tue, 06 Aug 2019 08:13:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/augustus/programma-implementatie-nationaal-meldkamer-systeem-van-start.html 2019-08-06T08:13:00Z Een landelijk, toekomstbestendig, flexibel en multidisciplinair systeem maakt de totale meldkamerorganisatie flexibeler en vergemakkelijkt de uitwisseling van informatie. Het Strategisch Meldkamer Beraad (SMB) heeft besloten over de scope en de te volgen aanbestedingsprocedure. Ook zijn de kaders en uitgangspunten voor de start van het ‘Programma implementatie Nationaal Meldkamer Systeem (NMS)’ vastgesteld.

Vervolg op marktverkenning
In het Transitieakkoord Meldkamer van de toekomst is afgesproken dat een aanbestedingstraject wordt opgestart voor een NMS. Dit nieuwe meldkamersysteem komt in de plaats van het huidige gemeenschappelijke meldkamersysteem (GMS) dat nu in gebruik is op de meldkamers als kernsysteem voor het incidentafhandelingsproces. GMS dateert uit 1995 en is aan vernieuwing toe. Daarom is in 2017 een eerste marktverkenning gestart om na te gaan wat er al te koop is op dit gebied. In 2018 kreeg de verkenning een vervolg, waarbij de wensen van de gebruikers een belangrijk uitgangspunt vormden.

Momenteel wordt gewerkt aan het programmaplan voor de implementatie van NMS. Dit programmaplan beschrijft de organisatie van de werkzaamheden om te komen tot de implementatie van een NMS. Ook de ter vervanging van GMS benodigde producten/diensten vallen hieronder.

Initiatiefase
Het programma kent een aantal fasen die achtereenvolgens worden doorlopen:

  1. Initiatie van het programma
  2. Aanbesteden (en verkrijging overige functionaliteiten)
  3. Implementeren
  4. Post implementatie activiteiten

Het SMB is akkoord met de start van de initiatiefase van het programma. In deze fase staan het opzetten van de programmaorganisatie en de initiatie van de projecten die gericht zijn op de aanbesteding en verkrijging van NMS en overige functionaliteiten centraal. Ook wordt er het nodige inhoudelijke werk gedaan op het gebied van (juridische) aanbestedingsdocumenten en het voorbereiden van de BIT (Bureau ICT)-toets.

Aanbestedingsprocedure
Voor het verkrijgen en implementeren van een nieuw NMS moet een aanbestedingsprocedure gevolgd worden. Deze aanbesteding wordt in fase 2 voorbereid en uitgevoerd.

Vervolg
In de initiatiefase die nu is gestart, wordt gewerkt aan

  • het samen met de disciplines en het ministerie verder uitwerken van het programmaplan
  • het opzetten van de programma organisatie en de bemensing daarvan
  • de strategische planning
  • de voorbereiding van de werkorganisatie voor fase 2

Doel is om begin oktober deze eerste fase af te ronden, waarna de aanbestedingsfase start.

Vragen
Voor vragen over het programma NMS kun je terecht bij Cor Visser, Programmamanager, cor.visser@k-lmo.nl

gms

 

 
   


 

]]>
Mensen van de Meldkamer: Rémy Biesmans, calamiteiten coördinator Meldkamer Limburg https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/juni/mensen-van-de-meldkamer-remy-biesmans.html Rémy is calamiteiten coördinator van Meldkamer Limburg. In een veelzijdige functie bevordert hij de samenwerking tussen de verschillende kolommen op de meldkamervloer. nieuwsdocument Tue, 18 Jun 2019 14:10:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/juni/mensen-van-de-meldkamer-remy-biesmans.html 2019-06-18T14:10:00Z Rémy had een internationale managementfunctie. “Ik vond mijn werk leuk, maar kreeg ik er energie van? Was ik intens gelukkig? Het maakte mij niet uit of ik spijkers of spijkerbroeken verkocht.” Toen heeft Rémy de keuze gemaakt om iets heel anders te gaan doen en kwam hij op de meldkamer terecht.

Anderhalf jaar geleden begon Rémy bij het Regionaal Service Centrum van Politie Limburg. “Dat werk wordt zwaar onderschat,” zegt hij. In januari 2019 is hij in dienst van de Veiligheidsregio operationeel gestart als calamiteitencoördinator, ook wel caco genoemd. “Als caco ben je de linking pin voor de kolommen. Iedereen in de meldkamer zit in zijn eigen kolom en kijkt door zijn eigen bril. We kunnen ons weinig tot geen fouten veroorloven en daarom is iedereen perfectionistisch, iedereen met zijn eigen bril op. Dat brengt een bepaalde dynamiek met zich mee. De meerwaarde van een caco is het vormen van een eenduidig beeld, maar ook wederzijds begrip en verbinding. Je moet er voor zorgen dat er zo weinig mogelijk ruis is op de zender.” In de praktijk betekent dit dat Rémy als caco meedenkt met elk incident dat multi is of dreigt te worden. Bijvoorbeeld overzien op veilige aanrijdroutes voor politie en ambulance bij een brand die is gemeld bij de brandweer.

Remy Biesmans MKLWij zijn nu met 5,5 fte ingezet op een functie die 24/7 op de meldkamer aanwezig moet zijn. Dit is erg weinig, maar een begin is gemaakt om een vaste caco zoveel mogelijk binnen de meldkamer aanwezig te hebben”. Voor de functie moet je snel kunnen schakelen en inspelen op de vragen en behoeftes van de verschillende kolommen. Daarnaast moet je jezelf kunnen wegcijferen, want je moet ‘leidinggeven’ wanneer dat nodig is. Niet om jezelf constant in de positie van leider te zetten. Het gaat hier namelijk niet om mij, maar om een succesvolle afhandeling van een incident. Samen doe je het!” Vrij kunnen zijn van aannames om zaken objectief te benaderen is ook belangrijk. “Bijvoorbeeld als een agent ter plaatse zegt dat een persoon is overleden, dan moet dat wel eerst worden bevestigd door een ambulancemedewerker. Daar baseer je verdere beslissingen en acties op.”

Door incidenten die hij meekrijgt als caco op de meldkamer kijkt Rémy ook wel anders naar het leven.  “Wanneer je bijvoorbeeld een incident ziet waarbij iemand als gevolg van drugsgebruik in het ziekenhuis belandt, dan denk je toch ook wel aan je eigen puberende tweeling.  De bekende “Jaaa pap, wij weten het wel” gaat regelmatig over de tafel in huize Biesmans. Als er een incident is waarbij een jongeman verdronken is, dan realiseer je jezelf toch dat dit ook jouw eigen kinderen kan overkomen.  En ondanks mijn regelmatige veiligheidspreek thuis is het grappige dat mijn jongens nog nooit zo vaak hebben gevraagd hoe mijn werkdag was.

Hoe dan ook ervaart Remy zijn werk op de meldkamer als een verrijking van zijn leven, dit is een prachtige baan! Had ik bij wijze van spreken 15 jaar eerder moeten doen Voor de hulpverlening op straat wil hij meegeven: “Maak optimaal gebruik van de meldkamer. Wij hebben het schaakbord in beeld. Op straat hebben ze de details. Deze interactie zorgt voor synergie.”

]]>
Op weg naar Het Nieuwe Melden: trends, transities en acties https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/mei/op-weg-naar-het-nieuwe-melden-trends-transities-en-acties.html Mensen in nood bellen bij levensbedreigende en heterdaadsituaties naar 112. Ze krijgen dan een meldkamercentralist aan de lijn, die de juiste hulp naar de juiste plek stuurt. Maar hoe gaat dat straks, met al die nieuwe (sociale) media en technologische ontwikkelingen? nieuwsdocument Tue, 28 May 2019 11:01:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/mei/op-weg-naar-het-nieuwe-melden-trends-transities-en-acties.html 2019-05-28T11:01:00Z Al meer dan een eeuw gebruiken we de telefoon als communicatiemiddel bij onheil en ongevallen. Dat geldt voor de communicatie tussen burger en meldkamer, maar ook voor hulpverleners onder elkaar. Maar onze maatschappij verandert voortdurend, onder meer doordat de technologie zich blijft ontwikkelen. Tegenwoordig kunnen we op heel veel manieren communiceren. Zo kunnen we behalve bellen ook appen, beeldbellen en sociale media gebruiken en zelfs apparaten via onze stem opdrachten laten uitvoeren. De vraag is hoe we deze nieuwe technieken gebruiken om levensbedreigende situaties te melden, nu en in de toekomst. En wat dat betekent voor het werk van de hulpdiensten?

Trends en transities
TNO onderzocht de trends en inventariseerde welke veranderingen en acties er nodig zijn om de meldkamer toekomstbestendig te maken. De resultaten van het onderzoek zijn gebundeld in het boekje Op weg naar Het Nieuwe Melden. Wat moet die meldkamer doen om bij te blijven bij de veranderende maatschappij? Op weg naar Het Nieuwe Melden geeft een overzicht van de overheersende trends, de benodigde transities en de daaraan gekoppelde acties om gericht invulling te geven aan de meldkamer van de toekomst.

Leren en innoveren
Met de sensoren, digitale communicatiemogelijkheden en kunstmatige intelligentie van nu en morgen heeft de meldkamer alle kans de eigen informatiepositie te versterken. En zo een incident sneller en effectiever af te handelen of zelfs te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan een foto die net wat meer vertelt over een dader, een algoritme dat voorspelt waar de grootste kans is op een brand of burgers die bij een vermissing op hun app lezen dat ze NU mee moeten helpen zoeken. Dat brengt nieuwe dilemma’s, zoals hoe om te gaan met beeld in de meldkamer en meldingen door meld-dingen. Door continu te experimenteren, leren en innoveren kan de meldkamer, nu en in de toekomst, blijven functioneren als de lifeline voor burgers en hulpverleners.

Onderzoeksprogramma
Het onderzoek is onderdeel van het Programma Het Nieuwe Melden, waarin het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), de Landelijke Meldkamer Samenwerking, de hulpverleningsdiensten en TNO samen onderzoeken hoe de overheid zich slimmer kan organiseren en beter gebruik kan maken van de kansen die nieuwe technologieën bieden voor het melden van veiligheidsincidenten.

Wil je meer weten? Lees de publicatie Op weg naar Het Nieuwe Melden

 

]]>
Jaaroverzicht online: 'De basis is gelegd: van denken naar doen' https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/mei/jaaroverzicht-de-basis-is-gelegd-online.html Elke dag leveren hulpverleners een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van burgers in Nederland. Daarbij 24/7 professioneel ondersteund door de meldkamers, de onmisbare lifeline voor mensen in nood én de hulpverleners op straat. Om dit ook in de wereld van morgen krachtig te blijven doen, is er het afgelopen jaar veel werk verzet. 'De basis is gelegd: van denken naar doen', zo verwoordde een aantal collega's het treffend. nieuwsdocument Tue, 21 May 2019 08:34:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/mei/jaaroverzicht-de-basis-is-gelegd-online.html 2019-05-21T08:34:00Z Dat is dan ook de titel van ons jaaroverzicht, waarin we terugblikken op de ontwikkelingen en concrete resultaten van dit jaar. Geen klassiek jaaroverzicht over één kalenderjaar, maar een online magazine over het eerste jaar samenwerking in een nieuwe alliantie van hulpdiensten en Landelijke Meldkamer Samenwerking. Benieuwd naar wat we al bereikt hebben in die samenwerking aan de meldkamer van de toekomst? Bekijk het in ons online magazine (klik op de banner) of klik op deze link: https://www.1jaarlms.nl/

banner jaaroverzicht

 

 

]]>
Meldkamer Oost-Brabant officieel geopend https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/mei/meldkamer-oost-brabant-officieel-geopend.html Vandaag is de Meldkamer Oost-Brabant in ’s-Hertogenbosch officieel geopend. Deze meldkamer is ontstaan uit de samenvoeging van de meldkamers Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost. nieuwsdocument Thu, 16 May 2019 16:45:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/mei/meldkamer-oost-brabant-officieel-geopend.html 2019-05-16T16:45:00Z MKOB 1Op dinsdag 9 april heeft de Meldkamer Oost-Brabant al succesvol intrek genomen in het vernieuwde pand Den Bosch. Met de verhuizing naar ’s-Hertogenbosch is de Meldkamer Oost-Brabant de tweede meldkamer die aangesloten is op de landelijke IV/ICT-infrastructuur van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) en daarmee een belangrijke stap op weg naar dit netwerk van meldkamers.

Landelijk netwerk
Ambulancezorg, brandweer, politie en Koninklijke Marechaussee werken straks in een netwerk van tien samenwerkende meldkamers, die elkaars taken kunnen overnemen als dat nodig is en 24/7 beschikbaar en bereikbaar zijn. Dit netwerk van meldkamers draagt eraan bij om nu en in de toekomst burgers in nood sneller en efficiënter te helpen en de ambulancezorg, brandweer, marechaussee en politie beter te faciliteren bij hulpverlening en bij bestrijding van crisis en rampen. Begin 2023 moet dit netwerk van meldkamers, dat door de politie wordt beheerd, er zijn.

Betere dienstverlening
Dit netwerk van samenwerkende meldkamers zorgt ervoor dat straks alle meldkamerlocaties in het land heel snel informatie met elkaar kunnen uitwisselen, beter bereikbaar zijn op piekmomenten en elkaar kunnen bijstaan als een meldkamer onverhoopt uitvalt en betere dienstverlening aan de burger.

Meldkamer en RCC bundelen krachten op nieuwe locatie
In januari 2018 werden de Meldkamers Brabant-Zuidoost en Brabant-Noord in het kader van de LMS formeel samengevoegd tot één Meldkamer Oost-Brabant. Deze opereerde tijdelijk vanuit de oorspronkelijke meldkamerlocatie van Brabant-Zuidoost in Eindhoven, zodat ondertussen het pand in Den Bosch verbouwd kon worden tot een toekomstbestendige meldkamer voor de gehele regio. Niet alleen is  het gebouw ingericht voor de Meldkamer, ook het Regionaal Coördinatie Centrum van de Veiligheidsregio Brabant-Noord gaat bij grootschalige incidenten vanuit het pand werken. Een bundeling van krachten!

 

]]>
Nieuwe meldkamer Noord-Holland in gebruik https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/mei/nieuwe-meldkamer-noord-holland-in-gebruik.html Op 14 mei 2019 is de nieuwe Meldkamer Noord-Holland in gebruik genomen. Deze bestaat uit de voormalige meldkamers in Alkmaar, Zaandam en Haarlem. De Koninklijke Marechaussee sluit op een later tijdstip ook aan bij de Meldkamer Noord-Holland. nieuwsdocument Wed, 15 May 2019 14:00:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/mei/nieuwe-meldkamer-noord-holland-in-gebruik.html 2019-05-15T14:00:00Z Het is een technisch en operationeel goed voorbereide operatie.

Politie, brandweer, ambulancezorg en Koninklijke Marechaussee (KMar) krijgen tien meldkamers die samenwerken volgens een gestandaardiseerde werkwijze, zoveel mogelijk geprotocolleerd en multidisciplinair. Dit netwerk van meldkamers draagt eraan bij om nu en in de toekomst burgers in nood snel en efficiënt te helpen en de ambulancezorg, brandweer, marechaussee en politie beter te faciliteren bij hulpverlening en bij bestrijding van crisis en rampen. De meldkamer Noord-Holland is de derde meldkamer die is aangesloten op de landelijke IV/ICT-infrastructuur en daarmee een belangrijke stap op weg naar dit netwerk van meldkamers.

]]>
De overgang van meldkamer Noord-Holland Noord naar de nieuwe meldkamer Noord-Holland in Haarlem bleek in de namiddag van 14 mei niet geheel vlekkeloos te verlopen: Niet alle brandweereenheden konden worden gealarmeerd op de gebruikelijke wijze. Uit voorzorg werd rond 18.00 uur besloten brandweervrijwilligers van Brandweer Noord-Holland Noord op te roepen om alle 52 brandweerkazernes te bemensen. Om 21:45 uur waren de problemen met de alarmering gelukkig opgelost en kon elke brandweereenheid in Noord-Holland Noord weer op de gebruikelijke manier gealarmeerd worden door de nieuwe meldkamer.

Bron: Meldkamer Noord-Holland, 15 mei 2019 

MKOB migratie MKOB migratie 2 MKOB 3taart

]]>
Meldingen met meld-dingen: wat zijn de mogelijkheden voor de meldkamer? https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/mei/meldingen-met-meld-dingen.html Auto’s die automatisch 112 bellen bij een ongeluk en smartwatches die waarschuwen als de eigenaar hard valt of een ernstige hartritme afwijking heeft. Het aantal middelen dat automatisch incidenten kan detecteren en melden neemt in hoog tempo toe. Hierdoor kunnen incidenten eerder gemeld worden aan de meldkamer en kan extra informatie worden meegegeven. Maar wat betekent dit voor de meldkamer en de andere partijen in het noodhulpproces? nieuwsdocument Tue, 14 May 2019 10:06:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/mei/meldingen-met-meld-dingen.html 2019-05-14T10:06:00Z Sensorsystemen die zelfstandig, zonder tussenkomst van de mens, incidenten detecteren en contact op nemen met de meldkamer of een private alarm centrale (PAC) noemen we meld-dingen. In het onderzoek Wie Meldt er nog? heeft TNO in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Landelijke Meldkamer Samenwerking verkend wat de mogelijkheden en de gevolgen van het melden door meld-dingen zijn voor het meldkamer domein.

Meer en betrouwbaarder
Meld-dingen zijn niet nieuw, denk bijvoorbeeld aan rookmelders bij een kinderdagverblijf of inbraakalarmen bij een bank die direct zijn doorgeschakeld naar de meldkamer of een PAC. Maar grootschalige toepassingen waren er nog niet, door onder meer de kosten van de sensoren en de beperkte betrouwbaarheid van de meldingen. De technologische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat steeds meer betrouwbare én betaalbare meld-dingen op de markt gebracht worden.

Meld-dingen melden incidenten eerder en geven extra informatie mee aan de meldkamer. Denk bijvoorbeeld aan een slimme camera die direct melding maakt van een inbraak en de centralist ondersteunt met een live-stream van de inbrekers. Maar wanneer is een meld-ding betrouwbaar genoeg om direct contact op te kunnen nemen met de meldkamer zonder dat de meldkamer daardoor wordt overspoeld met valse meldingen? Wie controleert dit? En wat betekent het melden door meld-dingen voor de mensen, processen en systemen bij de meldkamer?

Wie meldt er nog?
Deze vragen zijn onderzocht in de vorm van een literatuurstudie, interviews met stakeholders uit het meldkamer domein en een serious game met ervaringsdeskundigen vanuit alle kolommen. In de serious game ervaarden deelnemers hoe de meldkamer om zou kunnen gaan met de wildgroei aan meld-dingen. Met dit onderzoek zijn trends in kaart gebracht, gevolgen en kansen beschreven en de veranderingen in het meldproces bestudeerd. Dit onderzoek heeft geleid tot een aanbevelingen voor een meldkamer die in staat is om op grote schaal meld-dingen te ondersteunen en suggesties voor de stappen die nu gemaakt moeten worden om dit in de toekomst te realiseren.

Meer weten?
Wil je meer lezen over de aanpak, uitkomsten en conclusies van dit onderzoek? Lees dan de publicatie Wie Meldt er Nog?

]]>
Live databronnen kunnen helpen bij voorspellen van de spoedvraag https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/april/live-databronnen-kunnen-helpen-bij-voorspellen-van-de-spoedvraag.html Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat er steeds meer sensoren en data beschikbaar komen. Slimme, voorspellende algoritmes kunnen deze data gebruiken om op de spoedvraag te anticiperen en zo een belangrijke bijdrage leveren aan het noodhulpproces. nieuwsdocument Tue, 23 Apr 2019 12:18:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/april/live-databronnen-kunnen-helpen-bij-voorspellen-van-de-spoedvraag.html 2019-04-23T12:18:00Z Dat blijkt uit onderzoek naar hoe het gebruik van live data kan leiden tot specifiekere voorspellingen van de spoedvraag. In samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Landelijke Meldkamer Samenwerking en de hulpverleningsdiensten voerde TNO in het najaar van 2018 dit onderzoek naar het voorspellen van de spoedvraag uit.

big data

Betrouwbaar voorspellen
Het gebruik van (big) data voor het aansturen van het noodhulpproces is niet nieuw. Een voorbeeld hiervan is het Criminaliteits Anticipatie Systeem (CAS) dat de politie gebruikt om te voorspellen waar en wanneer misdrijven als straatroof en inbraak plaatsvinden. De voorspellingen van CAS en vergelijkbare systemen zijn grotendeels gebaseerd op trendanalyses van historische data, zoals het aantal incidenten in het verleden en demografische factoren. De voorspellingen geven informatie over de kans dat een bepaald type incident zal plaatsvinden gegeven de locatie en datum. Deze voorspellingen kunnen gebruikt worden bij het plannen van de benodigde inzet of voor het positioneren van eenheden. Maar deze voorspellingen geven alleen een trend aan en houden geen rekening met de huidige situatie. Hierdoor is het meestal niet wenselijk om op basis van deze informatie direct uit te rukken; in veel gevallen zal er namelijk helemaal geen incident plaatsvinden. In dit onderzoek is verkend in hoeverre het gebruik van live data kan helpen om specifieke incidenten te voorspellen met een dusdanige betrouwbaarheid dat het loont om ook direct op de voorspellingen te acteren. 

Challenge in de meldkamer
Dit onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een challenge. In samenwerking met de meldkamer Rotterdam heeft een team van onderzoekers van TNO in één week een prototype algoritme gebouwd dat op basis van historische en live data specifieke incidenten in het gebied Rotterdam-Rijnmond kan voorspellen. Het algoritme gebruik hiervoor onder andere meldingen uit het Generieke Meldkamer Systeem, weersvoorspellingen en evenementen kalenders. Tijdens de challenge zijn drie type meldingen uitgewerkt: openbare schennispleging, wateroverlast en liftopsluiting. Deze drie soorten zijn gekozen op basis van het aantal relevante meldingen in de dataset en de verwachte voorspelbaarheid van het type incident gegeven de bronnen die op dat moment beschikbaar waren.  Met de huidige dataset bleek de liftopsluiting het beste te voorspellen, voor de andere twee type incidenten maakte het gebruik van live data geen significant verschil ten opzichte van standaard trendanalyses.  

MK RR

Conclusies
De resultaten van de challenge tonen aan dat de betrouwbaarheid van de voorspelling (de kans dat een incident ook echt plaatsvindt op de voorspelde plaats en tijd) erg verschilt per type incident. De meldkamer beschikt op dit moment vooral over databronnen die informatie bevatten over openbare fenomenen zoals weer en drukte; hierdoor zullen op korte termijn de incidenten die sterk met dergelijke factoren samenhangen het beste te voorspellen zijn. Het onderzoek toonde aan dat wanneer het algoritme een incident voorspelde dit in 30% van de gevallen juist was. Of deze en mate van betrouwbaarheid voldoende is om proactief op te treden is aan de hulpdiensten om te bepalen.

Gerichte experimenten kunnen meer inzicht bieden in de toegevoegde waarde van verschillende databronnen en de te verwachte betrouwbaarheid van voorspellingen voor deze specifieke incident types. Om de precisie van de voorspellingen in het algemeen te verbeteren moeten vervolgstappen zich richten op het aanvullen van voorspellingen met data van slimme sensoren zoals camera’s met automatische beeld- en geluidsanalyses.

Er blijft sprake van een continue schaal waarop de spoedvraag voorspeld kan worden: aan de ene kant is de precisie van de voorspelling hoog, maar is er weinig tijdswinst, aan de andere kant is voorspelling onbetrouwbaarder maar is er nog veel tijd om te reageren. Per type incident moet worden bepaald waar op dit spectrum de kosten, zowel in privacy als in geld, in balans zijn met de baten.

Meer weten
Wil je meer lezen over de aanpak, uitkomsten en conclusies van dit onderzoek? Lees dan de flyer Het Nieuwe Melden: voorspellen spoedvraag


 

]]>
Leverancier nieuwe meldkamerstoelen gekozen https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/april/leverancier-nieuwe-meldkamerstoelen-gekozen.html Er is een nieuwe leverancier gekozen voor de meldkamerstoelen. nieuwsdocument Wed, 10 Apr 2019 12:37:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2019/april/leverancier-nieuwe-meldkamerstoelen-gekozen.html 2019-04-10T12:37:00Z Vorig jaar was de start van de Europese aanbesteding voor de meldkamerstoelen in opdracht van het PDC en de LMS. Uitgangspunt voor deze aanbesteding was een uitgebreid programma van eisen, opgesteld vanuit beschikbare wensen van gebruikers uit de diverse meldkamers. Voor meldkamers is 24/7 gebruik van de stoelen noodzakelijk; dat vergt uiteraard meer dan van een stoel in een kantooromgeving.

Keuze leverancier
In januari hebben 40 centralisten afkomstig van alle meldkamers in totaal 13 verschillende stoelen - zowel 'actieve als 'passieve' - getest van 3 leveranciers. Naast de ervaringen van gebruikers is er ook gekeken naar de ergonomie, het onderhoudsplan, de prijs van de stoelen en het retourbeleid van de verschillende leveranciers. Flokk BV heeft de opdracht voor het leveren van de stoelen verkregen. De leverancier scoorde met name hoog op comfort, ergonomie en duurzaam retourbeleid.

Voor de meldkamers komen de volgende stoelen beschikbaar:

 


Voor een aantal meldkamers en centralisten zijn deze stoelen reeds bekend en al langere tijd in gebruik.

Vervolg
Op dit moment wordt de implementatie van deze stoelen door het PDC, de LMS en Flokk BV voorbereid. Vanaf medio april kunnen zij  besteld worden. De eerste meldkamers die van het nieuwe contract gebruik maken zijn Den Bosch, Bergen op Zoom en naar verwachting Amsterdam. Andere meldkamers hebben nog contracten lopen waardoor de stoelen gefaseerd hun plek krijgen op de meldkamers.   

 

]]>