Nieuws | Alle nieuwsberichten | k-lmo.nl https://www.k-lmo.nl/rss.xml Alle nieuwsberichten van LMO. nl Wed, 21 Feb 2018 19:21:41 GMT 2018-02-21T19:21:41Z nl Samenvoeging meldkamers Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond op 15 mei https://www.k-lmo.nl/nieuws/2017/december/samenvoeging-meldkamers-zuid-holland-zuid-en-rotterdam-rijnmond-op-15-mei.html De meldkamers van Dordrecht en Rotterdam voegen op dinsdag 15 mei 2018 samen. nieuwsdocument Thu, 27 Dec 2018 14:12:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2017/december/samenvoeging-meldkamers-zuid-holland-zuid-en-rotterdam-rijnmond-op-15-mei.html 2018-12-27T14:12:00Z Volgens planning was de nieuwe meldkamer in Rotterdam in het voorjaar van 2017 bouwkundig gereed. In de zomer vonden de opleidingen plaats. Alle seinen stonden op groen om in november de meldkamers Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid hierin samen te voegen. Door het uitstellen van de invoering van het nieuwe C2000 moest de planning echter op de schop.

Uitstel nieuw C2000
Een fikse tegenvaller voor de meldkamerorganisatie, het project Samenvoeging Meldkamers en de LMO beaamt kwartiermaker LMO Rotterdam Sjaak Seen: “Het nieuwe C2000 maakt onderdeel uit van de landelijke ICT waarmee de nieuwe meldkamers worden uitgerust. Wachten op de komst van het nieuwe C2000 zou voor alle partijen en de na Rotterdam te bouwen nieuwe meldkamers een fikse vertraging opleveren. Om de schade te beperken hebben het projectteam, de vertegenwoordigers van de meldkamer Rotterdam, de LMO en MDC samen na grondig onderzoek ingezet op inbouw van het bestaande C2000 in de nieuwe landelijke meldkamer-ICT’.

Nieuwe datum
Dat bleek een haalbaar scenario en daarop besloot de stuurgroep om voort te gaan met dit traject.  Sjaak licht de nieuwe planning toe: ‘De nieuwe datum voor de samenvoeging van de meldkamers van Dordrecht en Rotterdam is dinsdag 15 mei 2018. De reservedatum is dinsdag 29 mei 2018. Dit traject heeft wel enkele functionele consequenties, zoals aanzienlijk minder meldtafels met C2000 en geen free seating. De aanpassing is naar verwachting in het voorjaar 2018 gereed en blijft tot de komst van het nieuwe C2000 in stand. Daarna zal het nieuwe C2000 in de landelijke meldkamer-ICT worden ingebouwd’.

MK RR

]]>
Start vernieuwing van C2000 tweede helft 2018 https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/februari/start-vernieuwing-van-c2000-tweede-helft-2018.html Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over de nieuwe planning van de vernieuwing van het C2000-communicatienetwerk voor hulpdiensten. De overgang naar het vernieuwde spraaknetwerk vindt plaats in de tweede helft van 2018. In 2019 volgt de invoering van de nieuwe radiobediening in de meldkamers. nieuwsdocument Tue, 06 Feb 2018 14:32:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/februari/start-vernieuwing-van-c2000-tweede-helft-2018.html 2018-02-06T14:32:00Z Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft, in samenspraak met betrokken partijen, besloten de vernieuwing gefaseerd door te voeren. Daarbij wordt het nieuwe spraaknetwerk eerst nog tijdelijk gekoppeld aan de huidige radiobediening in de meldkamers. Voor de implementatie van de nieuwe radiobediening wordt meer tijd genomen in verband met nog te maken aanpassingen in het systeem en werkprocessen in de meldkamers. Het alarmeringsnetwerk P2000 is al voor het grootste deel vernieuwd, de voltooiing daarvan staat gepland in de zomer van 2018.

Het eigen communicatiesysteem voor politie, brandweer, ambulance en marechaussee wordt compleet vernieuwd. De overgang van het huidige naar het vernieuwde systeem is een grote operatie, met 80.000 portofoons en ruim 2200 centralisten die op het nieuwe systeem moeten worden aangesloten. De aanpassing is nodig omdat de technische levensduur van het netwerk tegen het einde loopt. Na een aanbestedingsprocedure is het project gegund aan drie leveranciers die het nieuwe systeem bouwen en implementeren.

Eerder werd nog rekening gehouden met invoering van het vernieuwde C2000 in 2017. Deze zomer maakte het ministerie al bekend meer tijd te nemen voor een zorgvuldige overgang omdat de leveranciers nog niet op het gewenste niveau konden opleveren. Na uitvoerige testen en aanvullend onderzoek is nu de nieuwe planning bepaald. Bij de vernieuwing van het communicatienetwerk staan de veiligheid van de hulpverleners en de continuïteit van de communicatie voorop en wordt steeds rekening gehouden met de impact op het werk van de hulpverleningsdiensten.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid

]]>
Vervolgstap meldkamersysteem: Uitwerking functionaliteiten en architectuur https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/januari/vervolgstap-meldkamersysteem-uitwerking-functionaliteiten-en-architectuur.html De eerste marktconsultatie voor het (ver)nieuw(d) meldkamersysteem is afgerond. De resultaten zijn uitgewerkt en voorgelegd aan het CIO-beraad, dat akkoord is met de scope van het voorgestelde vervolg. Eerste stap hierin is het verder uitwerken van de gekozen functionaliteiten en de architectuur. De eerste marktconsultatie voor het (ver)nieuw(d) meldkamersysteem is afgerond. De resultaten zijn uitgewerkt en voorgelegd aan het CIO-beraad, dat akkoord is met de scope van het voorgestelde vervolg. Eerste stap hierin is het verder uitwerken van de gekozen functionaliteiten en de architectuur. nieuwsdocument Fri, 26 Jan 2018 09:57:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/januari/vervolgstap-meldkamersysteem-uitwerking-functionaliteiten-en-architectuur.html 2018-01-26T09:57:00Z De intentie is om naar één nationaal systeem te gaan waar alle meldkamers gebruik van maken. Een landelijk, toekomstbestendig, flexibel en multidisciplinair systeem maakt de totale meldkamer organisatie flexibeler en vergemakkelijkt de uitwisseling van informatie. Vijftien marktpartijen hebben gereageerd op de marktconsultatie. Het betreft zowel integratiepartijen als leveranciers van oplossingen. De leveranciers van oplossingen hebben in meerdere rondes hun ideeën hierover aangeboden. De integratiepartijen worden in een later stadium geconsulteerd.

Uitwerking met disciplines en marktpartijen
Eduard Sminia, projectleider Oriëntatiefase Meldkamersysteem, licht het vervolgproces toe: ‘De mondelinge en schriftelijke marktconsultatie met marktpartijen is in oktober 2017 afgerond. De resultaten hiervan zijn verwerkt. In de afgelopen maanden zijn deze resultaten aan de verschillende disciplines gepresenteerd. In het CIO-beraad van december jl. is vervolgens ingestemd met de scope van de uit te werken functionaliteiten en architectuur. In februari en maart gaan we een aantal sessies met vertegenwoordigers van de disciplines houden, waarin we de gekozen functionaliteiten en de architectuur verder uitwerken. Met de hieruit verkregen informatie vindt dan aansluitend een tweede marktconsultatie plaats met de marktpartijen. Naar verwachting starten we met deze tweede consultatie in april’.

Tweede marktconsultatie
De tweede marktconsultatie wordt net als de eerste marktconsultatie aangekondigd via het landelijke platform CTM, zodat iedere organisatie hierop kan reageren. Op basis van de resultaten van de marktconsultatie wordt de strategie voor het verkrijgen van het systeem en de implementatie ervan samen met de verschillende disciplines opgesteld. De strategie en de uitkomst van de marktconsultatie worden voorgelegd aan het CIO-beraad. Na besluitvorming volgt een plan van aanpak en start de volgende fase voor de verkrijging van een (ver)nieuw(d) meldkamersysteem.

Voor vragen over de marktconsultatie kun je terecht bij de projectleider Oriëntatiefase Meldkamersysteem, Eduard Sminia, M: 06-52872615 of e.o.r.sminia@minvenJ.nl

 

 

]]>
Het Nieuwe Melden: Wie kijkt er mee? De impact van beeld onderzocht https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/januari/het-nieuwe-melden-impact-van-beeld-nader-onderzocht.html Beeld is tegenwoordig allesbepalend. Het 112-meldproces is echter nog helemaal op spraak gebaseerd. De meldkamers in Nederland verwachten ze binnen 5 jaar met beelden uit meldingen werken. Zegt een beeld meer dan duizend woorden, of resulteert beeld in verkeerde weergave van bepaalde situaties en kan het tot verkeerde beslissingen leiden? Hoe kan er effectief en verantwoord worden omgegaan met beeld? In de publicatie Wie kijkt er mee? Het Nieuwe Melden. De impact van beeld onderzocht TNO wat hier allemaal bij komt kijken. nieuwsdocument Wed, 24 Jan 2018 10:29:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/januari/het-nieuwe-melden-impact-van-beeld-nader-onderzocht.html 2018-01-24T10:29:00Z “Veel meldkamers geven aan dat ze verwachten binnen afzienbare tijd met meer beeldmeldingen te zullen werken”, vertelt Arnout de Vries expert en innovator bij TNO. “Maar tot nu toe konden burgers die beelden niet aan de meldkamer kwijt. Een medewerker van de meldkamer krijgt met beeld – een foto, video of livestream – een beter overzicht van de situatie. Onze publicatie moet het beleid en de invoering van beeld in het meldproces versnellen. Laten we aan de slag gaan door te experimenteren en van elkaar te leren.”

Datastroom van video’s
Wim van Vemde, directeur van het programma Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO), begrijpt de noodzaak van beeld bij een melding uitstekend, maar heeft ook kanttekeningen: ‘Iedereen in de meldkamer weet dat beeld een enorme toevoeging is, maar vooralsnog is het meldkamerproces primair ingericht op telefonie. Medewerkers van de meldkamer zijn getraind op het uitvragen van melders over de telefoon. Met beeld gaat dat veranderen. Kan de meldkamer bovendien een datastroom van tientallen video’s van een brand wel aan, naast tweets, Facebookberichten en nog veel meer? Het gaat er immers vaak om levensreddende informatie naar boven te halen. De robuustheid van 112 – het functioneert ook als de stroom uitvalt – is nu juist een van de belangrijkste pijlers van het meldproces‘.

Wie kijkt er mee?

 

Meldingen via sociale media
Toch moeten we hierover nadenken. We zitten in het tijdperk van digitalisering, internet en sociale media. “Voor ons als LMO is het essentieel dat 112 voor 100% betrouwbaar is en blijft in het contact met medewerkers van de meldkamer”, vervolgt Van Vemde. “Met sociale media moeten we dat nog bezien. De meldkamer kan bijvoorbeeld moeilijk alle sociale media op eventuele meldingen afzoeken. We monitoren die sociale media wel en er komen steeds slimmere applicaties op de markt, maar bij 112 weten we direct dat het om een noodoproep gaat.”

Verwerking van beeldmeldingen vraagt veel
Melden met beeld is de toekomst, maar een die we zorgvuldig moeten afwegen omdat de gevolgen groot zijn. Voordelen zijn er genoeg, zoals beter overzicht voor iedereen. Maar zijn de ingezonden beelden wel echt? Ook zijn er ethische aspecten om rekening mee te houden, want mag je een verkeersdode wel in beeld brengen? En welke beeldinformatie mogen hulpdiensten eigenlijk delen met anderen? Het verwerken van meldingen met beeld zal veel vragen van mens en organisatie (er moeten nieuwe specialisten komen), van de technologie (hoe behap je de enorme datastroom met ICT?) en van het proces zelf. Wat doe je bijvoorbeeld met de livebeelden op internet van een brand als je weet dat een pyromaan vaak – op straat of online – meekijkt? Mag je die informatie opslaan of niet?

Stapsgewijs innoveren
Op dit moment vinden er op bescheiden schaal al experimenten plaats om uit te vinden wat de best practices zouden kunnen zijn. Dat is ook de insteek van De Vries: “Om beeld integraal onderdeel te maken van de 112-melding, moeten we stapsgewijs innoveren. Niet weer tien jaar nadenken over hoe we tot een nieuw meldkamersysteem kunnen komen. Gewoon kleinschalig proberen en van elkaar leren Van Vemde: “100% betrouwbaarheid is voor ons fundamenteel.” Wel is hij overtuigd van het belang van melden met beeld: “Als we straks bij een brandmelding direct kunnen zien of het gaat om een vlam in de pan of dat de vlammen al uit het dak slaan, dan kunnen beelden dus heel relativerend of juist alarmerend werken.”

De publicatie Wie kijkt er mee? Het Nieuwe Melden. De impact van beeld’ is opgesteld in het kader van het vraaggestuurde onderzoeksprogramma Het Nieuwe Melden dat TNO in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en in samenwerking met de LMO uitvoert. De verkenning bouwt voort op de eerdere publicatie Het Nieuwe Melden: Wie belt er nog?

Meer weten?
Download de publicatie en/of lees het artikel Binnenkort 112 meldingen met beeld 

 

]]>
Advanced Mobile Location op korte termijn in Nederland https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/januari/advanced-mobile-location-op-korte-termijn-in-nederland.html Om burgers in nood te kunnen helpen, hebben de noodhulpdiensten behoefte aan essentiële informatie zoals locatie-informatie. Advanced Mobile Location (AML) is een nieuwe manier voor een 112-alarmcentrale om automatisch locatie-informatie vanuit een mobiel toestel te ontvangen bij noodoproepen. TNO heeft dit onderzocht en aanbevelingen gedaan. nieuwsdocument Mon, 22 Jan 2018 15:02:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2018/januari/advanced-mobile-location-op-korte-termijn-in-nederland.html 2018-01-22T15:02:00Z AML heeft twee voordelen: 1) het toestel herkent een 112-oproep en stuurt dan automatisch de locatie via een bericht naar de 112-alarmcentrale en 2) de locatie die op basis van GPS wordt bepaald, is veel nauwkeuriger dan de locatie op basis van de mast. Het is een veelbelovende techniek die in een aantal Europese landen al is ingevoerd, maar werkt vooralsnog alleen op Android-toestellen en is daarmee voor een deel van de mobiele bellers nog geen oplossing.

Onderzoek mogelijke invoering
De LMO heeft aan TNO gevraagd om, in het kader van een mogelijke introductie van AML (op basis van Android ELS) in Nederland, uit te zoeken:

  • hoe AML (op basis van Android ELS) werkt,
  • wie wat moet doen bij de introductie van AML (op basis van Android ELS) in Nederland,
  • welke keuzes en afwegingen er zijn.

AML

 

AML snel beschikbaar stellen
De belangrijkste aanbeveling in het TNO Rapport Advanced Mobile Location is om AML op basis van Android ELS mogelijk te maken in Nederland, zodat op korte termijn bij alle mobiele oproepen naar 112 vanaf Android toestellen nauwkeurige locatie-informatie beschikbaar komt voor hulpverleners. In het rapport zijn ook aanbevelingen gegeven om AML op termijn te borgen via wetgeving, zodat AML ook bij niet-Android toestellen zoals Apple iPhone gebruikt kan worden.

De minister van Justitie en Veiligheid zegt in een brief over AML aan de Tweede Kamer toe om de aanbevelingen uit het rapport in goed overleg met de politie, brandweer en ambulance, voortvarend op te pakken om te komen tot een zorgvuldige invoering de komende periode.

Meerdere manieren locatiebepaling
Om de (ontvangst van) locatiegegevens op de meldkamer te verbeteren, zijn naast AML meerdere nieuwe manieren om de locatie van een melder te bepalen beschikbaar of in ontwikkeling. De infographic Informatiebepaling geeft een overzicht hiervan.

NB. Op 24 januari 2018 heeft Apple aangekondigd dat Advanced Mobile Location in iOS 11.3 ondersteund wordt voor landen waar AML gebruikt wordt voor alarmoproepen. De vrijgave van iOS 11.3 wordt in het voorjaar van 2018 verwacht. Hiermee kan AML gebruikt worden voor mobiele oproepen naar 112 vanaf zowel Android toestellen als Apple iPhones.

Lees Apple previews iOS 11.3 
https://www.apple.com/newsroom/2018/01/apple-previews-ios-11-3/

]]>
Nieuwbouw Meldkamer Zeeland-West-Brabant van start https://www.k-lmo.nl/nieuws/2017/december/nieuwbouw-meldkamer-zeeland-west-brabant-van-start.html Na alle voorbereidingen, formuleren van eisen en wensen, ontwerpen, aanvragen van vergunningen, aannemersselectie, etc. start in het nieuwe jaar daadwerkelijk de bouw van het politiekantoor in Bergen op Zoom, waar ook de meldkamer wordt gehuisvest. Op 8 januari 2018 gaat de spreekwoordelijke eerste schop in de grond. nieuwsdocument Sun, 31 Dec 2017 16:12:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2017/december/nieuwbouw-meldkamer-zeeland-west-brabant-van-start.html 2017-12-31T16:12:00Z Inmiddels is het technische ontwerp afgerond en heeft de gemeente vergunning verleend voor de bouw. De definitieve keuze van een aannemer uit 5 partijen volgt eind deze. Er ligt een strakke bouwplanning klaar. De aannemer levert het gebouw naar verwachting medio 2019 op. Daarna volgt de inrichting van het pand met meubilair en ICT voorzieningen. De politie afdelingen kunnen dan eind september of begin oktober naar het pand verhuizen. De meldkamer volgt begin 2020.

Duurzaam
De architect is voor het ontwerp van het pand vooral geïnspireerd door het Hollandse landschap. Zo verwijzen de ‘vlakken’ aan de buitenkant naar de Brabantse weilanden. Een belangrijk thema bij de bouw van dit pand is duurzaamheid. Onder meer door de toepassing van een ‘groen’ dak, zonnecellen en een Warmte Koude Opslag (WKO) installatie en het gebruik van duurzame en gerecyclede materialen. Een mooi en innovatief voorbeeld is het feit dat de gevelisolatie gaat bestaan uit katoenkleding. Er wordt gekeken of hiervoor politie-uniformen gebruikt kunnen worden.

Emplacement
De nieuwbouw komt in het stationsgebied op steenworp afstand van het huidige (districts) bureau aan de Jacob Obrechtlaan. Inmiddels ligt er nieuwe weg met straatnaam Emplacement. Aan deze weg is (betaalde)parkeergelegenheid voor zo’n 100 voertuigen.

Gebruikers
In het bureau komen het Basisteam Bergen op Zoom, district De Markiezaten, een TGO-team, DROS (Team surveillance honden, Regionaal service centrum, SGBO-ruimte), DRIO (DIK, A&O, TCI), DBRE, TFS, meldkamer (Veiligheidsregio Zeeland en Veiligheidsregio MWB, DROC, RTIC), Regionaal coördinatie centrum Veiligheidsregio MWB. Er komt een restaurant dat plaats biedt aan 100 personen. Deze ruimte is ook geschikt voor het organiseren van bijeenkomsten met grote groepen mensen en overleg. 

MK BoZ

]]>
NL-Alert 200 keer ingezet sinds start https://www.k-lmo.nl/nieuws/2017/december/nl-alert-sinds-introductie-200-keer-ingezet.html Ter gelegenheid van het 5 jarig bestaan van NL-Alert verstuurde Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid maandag 4 december 2017 het NL-Alert controlebericht vanaf de Gemeenschappelijke Meldkamer in Den Haag. nieuwsdocument Mon, 04 Dec 2017 13:26:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2017/december/nl-alert-sinds-introductie-200-keer-ingezet.html 2017-12-04T13:26:00Z Aan de hand van dit controlebericht kunnen mensen nagaan of hun mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Sinds de introductie 5 jaar geleden is NL-Alert 200 keer ingezet om mensen te informeren bij uiteenlopende noodsituaties zoals bij grote branden, noodweer, gaslekkage en vanwege vervuiling van drinkwater. Het is de tiende keer dat het NL-Alert controlebericht wordt uitgezonden.

“Het is belangrijk dat mensen hun telefoon goed ingesteld hebben. NL-Alert is het alarmmiddel van Nederland. Hoe meer mensen het bericht ontvangen, hoe beter. Zo weten mensen snel wat er aan de hand is en wat ze kunnen doen”, aldus Grapperhaus.

NL-Alert is het alarmmiddel in Nederland. Met NL-Alert kunnen mensen via hun mobiel gericht geïnformeerd en gealarmeerd worden tijdens een ramp in de buurt. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. “De bereidheid om een NL-Alert door te geven aan anderen, zoals vrienden of collega’s, is groot. Daardoor zijn ruim 10,8 miljoen mensen van 12 jaar en ouder bereikt met het vorige NL-Alert controlebericht.”

NL Alert

Mensen die het controlebericht ontvangen, hebben hun telefoon juist ingesteld. Veel telefoons die in Nederland worden verkocht, zijn al ingesteld voor NL-Alert. Op sommige toestellen, zoals de iPhone, moet men dit zelf doen. Op www.nl-alert.nl staan instructies over het juist instellen van mobiele telefoons.

Bron: Rijksoverheid

 

 

]]>
Meldkamer Noord-Nederland en provincie Drenthe op zoek naar kansen Internet of Things https://www.k-lmo.nl/nieuws/2017/november/meldkamer-noord-nederland-en-provincie-drenthe-op-zoek-naar-kansen-internet-of-things.html Welke kansen en mogelijkheden biedt het Internet of Things voor Meldkamer Noord-Nederland? Dat wil het innovatieteam van de meldkamer de komende tijd uitzoeken. Samen met de provincie Drenthe, die daarmee een nieuwe partner wordt van de meldkamer. nieuwsdocument Thu, 30 Nov 2017 12:13:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2017/november/meldkamer-noord-nederland-en-provincie-drenthe-op-zoek-naar-kansen-internet-of-things.html 2017-11-30T12:13:00Z Marjan van Ewijk, algemeen hoofd MkNN en de Drentse gedeputeerde van Economische Zaken en Verkeer, Henk Brink tekenden 27 november in het provinciehuis in Assen een intentieverklaring die moet uitmonden in gezamenlijk onderzoek en gezamenlijke projecten rond Internet of Things (IoT).

MK NN ondertekening LoRAnetwerk

Het tekenen van de intentieverklaring was onderdeel van de lancering van een Drenthe dekkend netwerk voor de communicatie via het Internet of Things, het LoRaWAN. Op meer dan dertig hoge punten in de provincie, zoals brandweerposten, zendmasten en op de politie-flat in Assen  staan zend-ontvangers voor het netwerk. De Provincie maakt het mogelijk dat overal in Drenthe gratis gebruik mogelijk is van deze nieuwe technologie IoT. Voor inwoners, non-profit organisaties en zogenaamde start-ups. De Provincie gaat LoRaWAN en IoT zelf ook voor allerlei toepassingen gebruiken.

Kleine zendertjes, weinig energie, enorm bereik

IoT is een snel oprukkende, heel eenvoudige technologie met miniatuurzendertjes gekoppeld aan de meest uiteenlopende sensoren. Het zijn heel kleine zendertjes met sensoren die nauwelijks stroom verbruiken en een bereik hebben van twee kilometer in dichte stedelijke bebouwing, tot wel tien, vijftien kilometer hemelsbreed op het in Drenthe overvloedig aanwezige platteland. Door de zeer kleine omvang van de zendertjes en het geringe energieverbruik zijn de mogelijkheden bijna eindeloos. Ook op het vlak van veiligheid en gezondheid, waar de meldkamer ze wil gaan inzetten.

Je kunt er temperatuur mee meten, het waterpeil mee in de gaten houden, bezoekers tellen in natuurgebieden, vaststellen of een brug open of dicht is. En wat dacht je ervan om met de mini-zendertjes met een kilometers groot bereik bijvoorbeeld AED-kasten te bewaken. Maar misschien nog wel belangrijker, IoT toepassingen in de zorg in combinatie met de zorgmeldkamer. Om er voor te zorgen dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Je kunt er alle mogelijke vormen van domotica op aansluiten.

Enorme veranderingen

Internet of Things kan de komende jaren voor enorme veranderingen gaan zorgen op allerlei terreinen. IoT maakt deel uit van wat wel wordt genoemd ‘de vierde industriële revolutie’. Als meldkamer willen we de ontwikkelingen nauwkeurig volgen en begrijpen en er kansen uithalen om nog beter te helpen helpen. Ook zien we in het netwerk dat nu wordt uitgerold en de vele sensoren die er aan gekoppeld gaan worden, een bron van informatie die kan bijdragen aan één van de doelen die meldkamer Noord-Nederland zich heeft gesteld voor 2021: ‘permanent een actueel beeld van veiligheid en gezondheid in Noord-Nederland.

Daarom wil Meldkamer Noord-Nederland in een vroeg stadium meedoen bij de uitrol van deze techniek. Om dat mogelijk te maken heeft men in de provincie Drenthe een partner gevonden. Overigens worden binnen de Veiligheidsregio Drenthe inmiddels ook de eerste ideeën ontwikkeld om Internet of Things te gaan gebruiken en er sensoren aan te koppelen.

Zie ook:  http://www.noordbizz.nl/reportages/12669-drenthe-eerste-met-lora-netwerk

 

 

 

]]>
Ontwerp 112 app gekocht https://www.k-lmo.nl/nieuws/2017/november/ontwerp-112-app-gekocht.html De LMO werkt aan een landelijk inzetbare 112 app. Na een verkenning van de mogelijkheden in binnen- en buitenland, is een Finse landelijke 112 app gekozen als basis voor de Nederlandse 112 app. nieuwsdocument Wed, 01 Nov 2017 06:54:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2017/november/ontwerp-112-app-gekocht.html 2017-11-01T06:54:00Z Het programma LMO heeft namens de betrokken disciplines het functioneel en technisch ontwerp van deze Finse 112 app aangekocht, waarop de Nederlandse 112 app verder gebouwd kan worden. Een app voor de noodhulpdiensten is op zich niet nieuw; er zijn al diverse apps operationeel. Wat deze app bijzonder maakt is dat hij gekoppeld is aan het Europese alarmnummer 112 en door de overheidsdiensten wordt gekoppeld aan de bestaande meldkamernetwerken. Daarmee is de betrouwbaarheid en snelle reactietijd zoveel als mogelijk geborgd. Om de app ook in Nederland landelijk in te kunnen zetten, moet er nog een aantal (technische) aanpassingen worden gedaan, bijvoorbeeld om alle gegevens ook op de meldtafel van de centralist te krijgen.

Finse gebruikers positief
In Finland kunnen burgers sinds 2015 met de 112 app 112 bellen en de 112 app stuurt de locatiegegevens van de 112 beller en de accuraatheid van de locatiegegevens direct en automatisch naar de meldkamer. Ook is het mogelijk om via de 112 app diverse servicenummers (niet spoed) te bellen. De Finse 112 app werkt goed, de reacties van publiek zijn positief en er zijn weinig klachten. Grote voordeel van de app is dat de exacte locatie van de beller automatisch kan worden meegestuurd en direct zichtbaar is voor de noodhulpdiensten. Daarnaast kunnen er in de toekomst ook data zoals beeldmateriaal worden meegestuurd en kan er rechtstreeks met een gekozen noodhulpdienst contact worden gelegd.

Bouw en proef
Wim van Vemde, programmadirecteur LMO licht de vervolgstappen toe: ‘De aankoop van het ontwerp is een eerste stap in de voortgang van het traject. Nu gaan we aan de slag met de bouw. We bekijken of dat kan binnen bestaande contracten van de politie of dat de politie (Meldkamer Diensten centrum) de 112 app zelf kan bouwen. Tegelijkertijd brengen we in kaart welke technische aanpassingen in bestaande systemen zoals GMS nodig zijn en bereiden we een proef met de app voor in een van de meldkamers. Die praktijktoets is nodig om inzichtelijk te maken wat het gebruik van een 112 app vraagt van de centralisten en wat er nog nodig is om de 112 app landelijk operationeel in te zetten. Aansluitend volgt dan zo mogelijk de landelijke uitrol van de 112 app'.

Doorontwikkeling
De 112 app biedt in eerste instantie de basisfunctionaliteiten bellen en locatiebepaling, maar zal worden doorontwikkeld. Het zogeheten Multi overleg 112 waarin alle disciplines zijn vertegenwoordigd, wordt ingezet om begin 2018 te komen tot een ‘roadmap’ voor de 112 app.

Meer informatie of vragen

 

]]>
Marktorientatie landelijk meldkamersysteem vraagt om verdieping https://www.k-lmo.nl/nieuws/2017/oktober/marktorientatie-landelijk-meldkamersysteem-vraagt-om-verdieping.html Marktpartijen konden afgelopen zomer hun oplossingen voor een (ver)nieuw(d) meldkamersysteem indienen. Deze week is een mondelinge verdiepingsronde gestart, om de ingezonden informatie nog aan te vullen en verdiepende vragen te beantwoorden. nieuwsdocument Tue, 03 Oct 2017 13:46:00 GMT https://www.k-lmo.nl/nieuws/2017/oktober/marktorientatie-landelijk-meldkamersysteem-vraagt-om-verdieping.html 2017-10-03T13:46:00Z Een landelijk, toekomstbestendig, flexibel en multidisciplinair systeem maakt de totale meldkamer organisatie flexibeler en vergemakkelijkt de uitwisseling van informatie. Vijftien marktpartijen hebben hun ideeën hierover aangeboden. Eduard Sminia, projectleider Oriëntatiefase NMS, is tevreden over de getoonde interesse: ‘In juni is de marktconsultatie gestart, met als doel is om geïnteresseerde marktpartijen aan te laten geven welke oplossingen zij beschikbaar hebben. Eind augustus hebben we de resultaten van de marktpartijen ontvangen. Er is veel belangstelling om mee te denken aan een oplossing voor de Nederlandse meldkamers, zowel uit Nederland als uit het buitenland. De schriftelijke ronde heeft al veel inhoudelijke informatie opgeleverd’.

Aanvullende informatie nodig
Om een onderbouwd besluit over het vervolg te kunnen nemen, is nog een verdiepingsslag nodig. De bedoeling was om een actueel beeld te krijgen van de stand van zaken rondom de meldkamer, de verwachte toekomstige ontwikkelingen in de meldkamer en op welke wijze de marktontwikkelingen hierbij passen. Eduard: ‘Met name voor de processen waar de hulpdiensten een ontwikkelingsslag willen maken, is de aangeleverde informatie nog onvoldoende. Bijvoorbeeld voor het vroegtijdig signaleren van incidenten of risico’s op basis van informatie vanuit externe bronnen als social media en sensoren. In overleg met de programmadirecteur LMO is besloten om extra tijd te nemen voor een mondelinge ronde om de benodigde aanvullende informatie te verkrijgen. Deze mondelinge ronde zijn we deze week gestart.’

Vervolg
De resultaten van de marktconsultatie worden uitgewerkt en voorgelegd aan het CIO-beraad en de operationele stuurgroep. Na besluitvorming door de bestuurlijke regiegroep volgt een nadere uitwerking, een definitief plan van aanpak en start de volgende fase voor de verkrijging en implementatie van een (ver)nieuw(d) meldkamersysteem.

Voor vragen over de marktconsultatie kun je terecht bij de projectleider Oriëntatiefase NMS, Eduard Sminia, M: 06-52872615 of e.o.r.sminia@minvenJ.nl

]]>